Gyakorlati tudnivalók a kamarai gyakorlati oktatói képzésről

A kamarai gyakorlati oktató képzés nagy segítséget nyújt a szakmai gyakorlatukat töltő fiatalokat a szakma megszerzésére felkészítő gyakorlati oktatóknak mind a képzés során felmerülő konfliktusok kezelésében, mind a gyakorlati képzéshez kapcsolódó adminisztratív teendők egyszerűbb ellátása során. A gazdasági kamara által szervezett képzésekre érdemes mielőbb jelentkezni az érintetteknek.

A 2018-ban megjelent új szabályok értelmében 2019 szeptemberétől csak az a szakember lehet vállalatoknál, egyéb szervezeteknél gyakorlati oktató, aki rendelkezik a kamarai gyakorlati oktatói képzés sikeres elvégzését igazoló tanúsítvánnyal. A kötelezettség minden olyan szakoktatót érint, aki az iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítésre készít fel tanulókat iskolán kívüli gyakorlati képzőhelyeken. A képzés lebonyolítói a gazdasági kamarák, azaz a kereskedelmi és iparkamarák, valamint az agrárkamarák szervezik a hozzájuk tartozó szakmák oktatói számára a felkészítéseket.

Mindez több ezer jelenlegi, illetőleg leendő gyakorlati oktatót jelent, érdemes ezért még 2018-ban megkeresni a területi kamarát, hogy minden szükséges információt beszerezzenek a gyakorlati képzést folytató szervezetek a képzésbe történő bekapcsolódás lehetőségeiről és az azt követő vizsga tartalmáról. A képzés fejlődési lehetőséget biztosít a gyakorlati oktatóknak, szakoktatóknak a tanulókkal való egyes problémás szituációk kezelésében, ugyanakkor minőségi tudásra tehetnek szert, amelynek segítségével magasabb színvonalra emelhető a gyakorlati oktatás.

A kamarai gyakorlati oktatói képzés maga 50 órás, azaz 6 nap alatt teljesíthető intenzívebb és kevésbé intenzív formában. Ennek során a gyakorlati oktatók a pedagógiai, a kommunikációs és a szociálpszichológiai ismeretek mellett a 25 órás elméleti képzés keretében „kamarai adminisztrációs”, azaz a gyakorlat lefolytatásához szükséges praktikus tudásra is szert tesznek.

A gyakorlati oktatók olyan ismeretekkel találkozhatnak, amelyek a fiatal generáció oktatása során felmerülő nevelési, kommunikációs nehézségekben jelentenek segítséget, a gyakorlati képzéssel kapcsolatos dokumentációs ismeretek pedig segítenek a precíz adminisztrációban.

A képzés második felében tréning jellegű foglalkozások keretében életszerű szituációs gyakorlatok keretében szereznek a jelöltek tapasztakatot például a képzésben részt vevő fiatalokkal kapcsolatos konfliktuskezelés területén. Olyan képességekre tehetnek szert, amelyek segítenek saját és mások érzelmeit megérteni, kezelni, valamint pozitívan befolyásolni.

Az elméleti képzést online vizsga zárja, amely feltétele a gyakorlati és egyben záróvizsgán való részvételnek.

A képzés a törvényileg arra kötelezettek számára – egy 20 százalékos önrész befizetése mellett – államilag támogatott. A 2019-es évben lebonyolítandó nagy mennyiségű képzés megfelelő lebonyolítása érdekében 2018 őszén egy 5 területi kamarára és mintegy 240 gyakolrati oktatóra kiterjedő „pilot” képzésre került sor, amelyről jók az előzetes visszajelzések.

Javasoljuk, hogy vegyék fel a kapcsolatot a 23 területi kamara egyikének szakképzésért felelős vezetőjével annak érdekében, hogy – a képzéssel járó több napos elfoglaltságra is tekintettel – időben eleget tudjanak tenni a jogszabályi kötelezettségüknek, azaz annak, hogy 2019 szeptemberét követően is részesei lehessenek a szakember-utánképzésnek.