A Kormány a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikkének (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szakképzési hozzájárulást gyakorlati képzés szervezésével teljesítő hozzájárulásra kötelezett képzésre fordított költségeihez az állam e rendeletben meghatározott módon járul hozzá.

2. § A gyakorlati képzési normatíva számításához figyelembe vehető alapnormatíva 2012. évre vonatkozó összege a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvényben (a továbbiakban: Szht.), a 2012. évet követően a mindenkori éves költségvetési törvényben meghatározott összeg.

3. § A szakképzési hozzájárulást az Szht. 5. § szerint gyakorlati képzés szervezésével teljesítő hozzájárulásra kötelezett a bruttó kötelezettsége mértékét az e rendeletben meghatározott módon számított csökkentő tétel figyelembe vételével csökkentheti.

4. § (1)[1] Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényben (a továbbiakban: Sztv.) meghatározott szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján folytatott gyakorlati képzés szervezésével tesz eleget hozzájárulási kötelezettségének, éves és havi bruttó kötelezettségét a (2)-(4) bekezdésben meghatározott módon számított csökkentő tétel összegével csökkentheti.

(2) Az együttműködési megállapodással érintett tanuló esetében a gyakorlati képzési normatíva összegét egy napra meghatározva, az alapnormatíva összegének 130-cal történő elosztásával kell kiszámítani.

(3) A tárgyévre vonatkozó csökkentő tétel éves összegét tanulónként a gyakorlati képzési normatíva napi összege és a tárgyévben teljesített gyakorlati képzési napok számának szorzata képezi.

(4) A szakképzési hozzájárulási előleg fizetésénél a csökkentő tétel havi összegét a tárgyév 1-11. hónapjára vonatkozóan tanulónként a gyakorlati képzési normatíva napi összege és a tárgyhónapban teljesített gyakorlati képzési napok számának szorzata képezi.

(5)[2] Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény szerinti felsőfokú szakképzés keretében együttműködési megállapodás alapján folytatott gyakorlati képzés szervezésével tesz eleget hozzájárulási kötelezettségének, éves és havi bruttó kötelezettségét a (2)-(4) bekezdésben meghatározott módon számított csökkentő tétel összegével csökkentheti.

5. § (1) Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a szakképző iskola tanulójával kötött tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés szervezésével tesz eleget hozzájárulási kötelezettségének, éves bruttó kötelezettségét a (2) bekezdés szerint meghatározott csökkentő tétel összegével csökkentheti.

(2)[3] A csökkentő tétel éves összege - ha a tanulószerződés hatálya a tárgyév teljes időtartamára fennáll - tanulónként az alapnormatíva összegének és a tanulószerződésben megnevezett szakképesítéshez tartozó,

a) a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény alapján indított szakképzés esetében az 1. mellékletben meghatározott szakképesítésenkénti súlyszorzó szorzata,

b) az Sztv. alapján indított

ba) nappali rendszerű iskolai oktatás és a nappali oktatás munkarendje szerint folyó felnőttoktatás esetében a 2. mellékletben meghatározott szakképesítésenkénti súlyszorzó szorzata,

bb) esti oktatás munkarendje szerint folyó felnőttoktatás esetében a 2. mellékletben meghatározott szakképesítésenkénti súlyszorzó szorzatának 60%-a,

bc) levelező oktatás munkarendje szerint folyó felnőttoktatás esetében a 2. mellékletben meghatározott szakképesítésenkénti súlyszorzó szorzatának 20%-a.

(3) Amennyiben a tanulószerződés hatálya a tárgyév teljes időtartamára nem áll fenn, akkor tanulónként a csökkentő tétel éves összege a (4) és (6) bekezdés szerint számított havi csökkentő tételek összege.

(4) A szakképzési hozzájárulási előleg fizetésénél a csökkentő tétel havi összegét a tárgyév 1-11. hónapjára vonatkozóan tanulónként a (2) bekezdés szerint számított csökkentő tétel éves összegének egy tizenketted része képezi.

(5) Ha a tanulószerződés megkötésére hónap közben kerül sor, a csökkentő tétel (4) bekezdés szerint meghatározott összege azon hónap vonatkozásában számolható el a tanuló után először, amelyben a hozzájárulásra kötelezett legalább egy nap gyakorlati képzést teljesített.

(6) Ha a tanulószerződés hónap közben szűnik meg, az adott hónapra vonatkozóan a csökkentő tétel (4) bekezdés szerint számított összegét az adott hónapból a tanulószerződés megszűnésének napjáig eltelt napok és az adott hónap naptári napjai számának arányában kell meghatározni.

(7)[4] Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény szerinti felsőfokú szakképzés keretében hallgatói szerződés alapján folytatott gyakorlati képzés szervezésével tesz eleget hozzájárulási kötelezettségének, éves és havi bruttó kötelezettségét a (2) bekezdés szerint meghatározott csökkentő tétel összegével, a (3)-(4) és (6) bekezdésben meghatározott módon csökkentheti.

6. § (1)[5] Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti gyakorlatigényes alapképzési szak, vagy duális képzés keretében folytatott gyakorlati képzés szervezésével tesz eleget hozzájárulási kötelezettségének, éves és havi bruttó kötelezettségét a (2)-(4) bekezdésben meghatározott módon számított csökkentő tétel összegével csökkentheti.

(2)[6] A gyakorlatigényes alapképzési szak, illetve duális képzés keretében gyakorlati képzésben részt vevő hallgatóra vonatkozóan a gyakorlati képzési normatíva napi összegét az alapnormatíva összegének 100-zal történő elosztásával kell kiszámítani.

(3) A tárgyévre vonatkozó csökkentő tétel éves összegét hallgatónként a (2) bekezdés szerinti gyakorlati képzési normatíva napi összege és a tárgyévben teljesített gyakorlati képzési napok számának szorzata képezi.

(4) A szakképzési hozzájárulási előleg fizetésénél a tárgyév 1-11. hónapjára vonatkozóan a csökkentő tétel havi összegét hallgatónként a gyakorlati képzési normatíva napi összege és a tárgyhónapban teljesített gyakorlati képzési napok számának szorzata képezi.

7. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

 

 

1. melléklet a 280/2011. (XII. 20.) Korm rendelethez[7]

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény hatálya alá tartozó államilag elismert szakképesítések súlyszorzói

 A

 B

 C

 D

 Sorszám

 Szakképesítés

 Szakképesítésenkénti

 

 Azonosító száma

 Megnevezése

 súlyszorzó

 1.

 33 543 02 0010 33 01

 Abroncsgyártó

 1,5028

 2.

 33 582 01 1000 00 00

 Ács, állványozó

 1,8368

 3.

 55 344 01 0010 55 01

 Adóigazgatási szakügyintéző

 0,7290

 4.

 55 621 01 0010 55 01

 „Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens”

 0,7290

 5.

 52 621 01 1000 00 00

 Agrárkörnyezet-gazda

 1,1880

 6.

 54 850 02 0100 33 01

 Agrárkörnyezetvédelmi ügyintéző

 0,8100

 7.

 54 621 01 0000 00 00

 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus

 1,0890

 8.

 54 621 02 0010 54 01

 Agrárrendész

 1,0890

 9.

 52 863 01 0100 33 01

 Alapfokú katonai vezetőhelyettes I.

 0,9900

 10.

 31 863 02 0100 31 01

 Alapfokú katonai vezetőhelyettes II.

 0,9900

 11.

 54 211 01 0000 00 00

 Alkalmazott fotográfus

 1,3662

 12.

 54 211 09 0010 54 01

 Alkalmazott grafikus

 1,2420

 13.

 54 621 03 0010 54 01

 Állategészségügyi technikus

 1,3093

 14.

 55 621 03 0000 00 00

 Állatorvosi asszisztens

 1,2524

 15.

 54 621 03 0100 33 01

 Állatorvosi, állategészségügyi szaksegéd

 1,2524

 16.

 31 521 20 0010 31 01

 Állattenyésztési gépüzemeltető, gépkarbantartó

 1,2420

 17.

 31 621 03 0010 31 01

 Állattenyésztő (baromfi és kisállat)

 1,3662

 18.

 31 621 03 0010 31 02

 Állattenyésztő (juh és kecske)

 1,3662

 19.

 31 621 03 0010 31 03

 Állattenyésztő (sertés)

 1,3662

 20.

 31 621 03 0010 31 04

 Állattenyésztő (szarvasmarha)

 1,3662

 21.

 54 621 03 0010 54 02

 Állattenyésztő technikus

 1,3776

 22.

 33 582 01 0100 21 01

 Állványozó

 1,2420

 23.

 52 720 01 0010 52 01

 Általános asszisztens

 1,1385

 24.

 54 211 08 0010 54 01

 Általános festő

 1,3662

 25.

 54 524 01 0100 31 01

 Általános laboráns

 0,9315

 26.

 55 481 01 0000 00 00

 Általános rendszergazda

 0,8100

 27.

 54 524 01 0010 54 01

 „Általános vegyipari laboratóriumi technikus”

 1,0247

 28.

 54 213 03 0100 31 01

 Animációsfilm-rajzoló

 1,0890

 29.

 33 523 03 0100 31 01

 Antenna szerelő

 1,2420

 30.

 54 345 02 0100 31 01

 Anyagbeszerző

 0,7200

 31.

 54 723 01 0100 33 01

 Ápolási asszisztens

 1,0350

 32.

 33 723 01 1000 00 00

 Ápolási asszisztens

 1,1385

 33.

 54 723 01 0010 54 01

 Ápoló

 1,3915

 34.

 33 621 02 0100 31 01

 Aranykalászos gazda

 1,3068

 35.

 54 211 13 0010 54 01

 Aranyműves

 1,5028

 36.

 33 582 02 0100 31 01

 Árnyékolástechnikai szerelő

 1,2110

 37.

 54 212 01 0000 00 00

 Artista

 1,2110

 38.

 54 212 01 0001 54 01

 Artista művész

 1,1178

 39.

 54 345 02 0100 31 02

 Áruterítő

 0,7200

 40.

 33 543 01 0100 31 03

 Asztalosipari gépkezelő

 1,2420

 41.

 33 543 01 0100 21 01

 Asztalosipari szerelő

 1,2420

 42.

 55 341 01 0010 55 01

 Audiovizuális szakasszisztens

 0,9900

 43.

 51 525 01 0100 31 01

 Autóbontó

 0,9000

 44.

 31 841 01 0010 31 01

 Autóbuszvezető

 0,9108

 45.

 52 525 01 1000 00 00

 Autóelektronikai műszerész

 1,1385

 46.

 31 521 08 0010 31 01

 Autógyártó

 1,6425

 47.

 51 525 01 0100 31 02

 Autókarbantartó és -ápoló

 0,9000

 48.

 52 523 01 1000 00 00

 Automatikai műszerész

 1,2524

 49.

 54 523 04 1000 00 00

 Automatikai technikus

 1,0890

 50.

 51 525 01 0100 21 01

 Autómosógép-kezelő

 0,9000

 51.

 51 525 01 1000 00 00

 Autószerelő

 1,2524

 52.

 51 525 01 0001 54 01

 Autótechnikus

 0,9900

 53.

 52 212 02 0100 33 01

 Bábkészítő

 1,2420

 54.

 52 212 02 0010 52 01

 Bábszínész

 1,2420

 55.

 55 343 01 0010 55 01

 Banki szakügyintéző

 0,8019

 56.

 52 303 01 0000 00 00

 Banki-, befektetési termékértékesítő

 0,8019

 57.

 31 541 01 0100 21 01

 Baromfifeldolgozó

 1,3662

 58.

 55 621 02 0010 55 01

 Baromfitenyésztő és baromfitermék-előállító technológus

 0,9900

 59.

 31 541 01 0100 21 02

 Bélfeldolgozó

 1,3320

 60.

 33 582 02 0000 00 00

 Belsőépítési szerkezet- és burkolatszerelő

 1,4801

 61.

 54 523 03 0010 54 01

 Beszédátviteli rendszertechnikus

 0,9900

 62.

 33 346 01 0001 52 01

 Beszédleíró-gyorsíró

 0,8019

 63.

 52 723 01 0100 33 01

 Betegkísérő

 0,9315

 64.

 31 582 15 0100 21 01

 Beton- és vasbetonkészítő

 1,3662

 65.

 31 521 11 0100 31 01

 Bevontelektródás kézi ívhegesztő

 1,6425

 66.

 52 621 01 0100 31 01

 Bioállat-tartó és tenyésztő

 1,1880

 67.

 52 621 01 0100 31 02

 Biomasszaelőállító

 1,1880

 68.

 52 621 01 0100 31 03

 Bionövény-termesztő

 1,1880

 69.

 54 861 01 0000 00 00

 Biztonságszervező I.

 0,7290

 70.

 54 861 01 0100 33 01

 Biztonságszervező II.

 0,7290

 71.

 52 343 02 0000 00 00

 Biztosításközvetítő

 0,8019

 72.

 31 543 04 0010 31 01

 Bognár

 1,5028

 73.

 31 541 01 0100 31 01

 Bolti hentes

 1,5028

 74.

 52 725 05 1000 00 00

 Boncmester

 1,1385

 75.

 54 541 01 0010 54 01

 Bor- és pezsgőgyártó technikus

 1,3688

 76.

 33 621 01 0000 00 00

 Borász

 1,5057

 77.

 55 621 01 0010 55 02

 Bortechnológus

 0,8019

 78.

 33 542 01 1000 00 00

 Bőrdíszműves

 1,3068

 79.

 54 542 01 0010 54 01

 Bőrfeldolgozó-ipari technikus

 1,1271

 80.

 54 211 02 0000 00 00

 Bőrműves

 1,4801

 81.

 31 542 02 0100 31 01

 Bőrtárgykészítő

 1,2420

 82.

 54 211 15 0010 54 01

 Bronzműves és szoboröntő

 1,5028

 83.

 33 582 03 1000 00 00

 Burkoló

 1,3662

 84.

 31 341 01 0010 31 01

 Bútor- és lakástextil-eladó

 1,3662

 85.

 52 341 05 0100 52 01

 Bútor- és lakástextil-kereskedő

 0,8019

 86.

 33 543 01 1000 00 00

 Bútorasztalos

 1,5028

 87.

 54 543 02 0010 54 01

 Bútoripari technikus

 1,0247

 88.

 33 542 04 0100 31 01

 Bútorkárpitos

 1,2420

 89.

 54 211 03 0000 00 00

 Bútorműves

 1,3662

 90.

 54 481 01 1000 00 00

 CAD-CAM informatikus

 0,8910

 91.

 54 211 04 0100 52 01

 Címfestő

 1,2420

 92.

 33 542 02 1000 00 00

 Cipész, cipőkészítő, cipőjavító

 1,2420

 93.

 33 542 02 0100 31 01

 Cipőfelsőrész-készítő

 1,2420

 94.

 33 542 02 0100 21 01

 Cipőösszeállító

 1,2420

 95.

 54 725 02 0010 54 01

 Citológiai szakasszisztens

 1,2524

 96.

 54 211 13 0010 54 02

 Cizellőr

 1,5028

 97.

 54 541 01 0010 54 02

 Cukoripari technikus

 1,3688

 98.

 33 541 01 0100 31 01

 Cukorkagyártó

 1,3776

 99.

 33 811 01 1000 00 00

 Cukrász

 1,5028

 100.

 54 761 01 0000 00 00

 Családpedagógiai mentor

 1,0060

 101.

 54 723 01 0010 54 02

 Csecsemő- és gyermekápoló

 1,3688

 102.

 54 723 02 1000 00 00

 Csecsemő- és gyermekápoló

 1,3688

 103.

 55 761 01 0000 00 00

 Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó

 1,0350

 104.

 33 542 05 0010 33 01

 Csecsemő- és gyermekruha-készítő

 1,5028

 105.

 31 582 13 0100 31 01

 Cserépkályha-készítő

 1,2524

 106.

 31 215 02 0010 31 01

 Csipkekészítő

 1,2420

 107.

 33 541 01 0100 31 02

 Csokoládétermék-gyártó

 1,3776

 108.

 31 541 01 0100 21 03

 Csontozó munkás

 1,3662

 109.

 54 544 02 0100 31 01

 Cső-távvezeték üzemeltető (olaj, gáz)

 1,3068

 110.

 54 211 04 0000 00 00

 Dekoratőr

 1,2420

 111.

 54 581 01 0100 51 01

 Digitálistérkép-kezelő

 0,9900

 112.

 33 582 04 0100 31 03

 Díszítő

 1,3662

 113.

 54 211 08 0010 54 02

 Díszítő festő

 1,3662

 114.

 54 211 15 0010 54 02

 Díszítő szobrász

 1,5028

 115.

 54 211 05 0000 00 00

 Díszlet- és jelmeztervező asszisztens

 1,1385

 116.

 54 211 06 0000 00 00

 Díszműkovács

 1,2420

 117.

 33 622 01 1000 00 00

 Dísznövénykertész

 1,3776

 118.

 54 211 07 0000 00 00

 Divat- és stílustervező

 1,2420

 119.

 51 525 02 0010 51 01

 Dízelmotoros vasúti jármű szerelője

 0,9108

 120.

 54 541 01 0010 54 03

 Dohányipari technikus

 1,0890

 121.

 31 622 01 0010 31 01

 Dohánykertész

 1,0890

 122.

 54 211 13 0010 54 03

 Drágakőfoglaló

 1,5028

 123.

 54 524 01 0010 54 02

 „Drog és toxikológiai laboratóriumi technikus”

 1,0247

 124.

 31 582 09 0100 31 01

 Duguláselhárító

 1,5028

 125.

 33 541 02 0100 21 01

 Ecetgyártó

 1,3776

 126.

 54 541 01 0010 54 04

 Édesipari technikus

 1,3688

 127.

 33 541 01 0000 00 00

 Édesipari termékgyártó

 1,5057

 128.

 54 725 03 0100 31 01

 Egészségügyi laboráns

 1,2524

 129.

 31 521 11 0100 31 02

 Egyéb eljárás szerinti hegesztő

 1,6425

 130.

 52 521 02 0100 31 01

 Egyéb műanyagtermék gyártó

 1,2524

 131.

 33 521 01 1000 00 00

 Elektromechanikai műszerész

 1,3662

 132.

 31 522 01 0000 00 00

 Elektromos gép- és készülékszerelő

 1,3662

 133.

 31 522 05 0100 31 01

 Elektronikai gyártósori műszerész

 1,3662

 134.

 33 522 05 0000 00 00

 Elektronikai műszerész

 1,3662

 135.

 34 522 05 1000 00 00

 Elektronikai műszerész

 1,3662

 136.

 54 523 01 0000 00 00

 Elektronikai technikus

 1,3662

 137.

 54 523 03 0010 54 02

 Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszertechnikus

 0,9900

 138.

 54 523 03 0010 54 03

 Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszertechnikus

 0,9900

 139.

 54 725 02 0010 54 02

 Elektronmikroszkópos szakasszisztens

 1,2524

 140.

 31 341 01 0010 31 02

 Élelmiszer- és vegyiáru-eladó

 1,2420

 141.

 52 341 05 0100 52 02

 Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedő

 0,8019

 142.

 54 541 01 0010 54 05

 Élelmiszer-higiénikus

 1,3688

 143.

 54 521 05 0010 54 01

 Élelmiszeripari gépésztechnikus

 1,2319

 144.

 54 521 05 0100 33 01

 Élelmiszeripari gépszerelő, karbantartó

 1,5028

 145.

 54 524 01 0100 31 02

 Élelmiszeripari laboráns

 0,9315

 146.

 55 621 01 0010 55 03

 Élelmiszeripari menedzser

 0,7290

 147.

 54 524 01 0100 31 03

 Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns

 0,9315

 148.

 54 524 01 0010 54 03

 „Élelmiszerminősítő laboratóriumi technikus”

 1,0247

 149.

 33 541 02 0100 31 01

 Élesztőgyártó

 1,3776

 150.

 33 541 07 0100 21 01

 Elsődleges tejkezelő

 1,3662

 151.

 54 347 01 0010 54 01

 Emberi erőforrás ügyfélkapcsolati szakügyintéző

 0,8748

 152.

 54 850 01 0010 54 01

 Energetikai környezetvédő

 0,8100

 153.

 55 810 01 0010 55 01

 Energetikai mérnökasszisztens

 0,7290

 154.

 31 582 09 0010 31 01

 Energiahasznosító berendezés szerelője

 1,5028

 155.

 31 582 15 0100 31 01

 Építési kisgépkezelő

 1,3662

 156.

 55 810 01 0010 55 02

 Építettkörnyezetmérnök-asszisztens

 0,7290

 157.

 31 582 15 0100 21 02

 Építményvakoló kőműves

 1,3662

 158.

 54 543 01 0000 00 00

 Építőanyag-ipari technikus

 0,7200

 159.

 31 521 03 0000 00 00

 Építő- és szállítógép-szerelő

 1,5028

 160.

 31 582 07 0010 31 01

 Épület- és építménybádogos

 1,3662

 161.

 31 582 08 1000 00 00

 Épületasztalos

 1,5028

 162.

 31 582 15 0100 21 03

 Épületfalazó kőműves

 1,3662

 163.

 54 582 06 0010 54 01

 Épületgépész technikus

 0,9801

 164.

 54 582 01 0000 00 00

 Épületgépész technikus

 0,9801

 165.

 31 582 10 0000 00 00

 Épületlakatos

 1,5028

 166.

 31 582 10 0100 31 01

 Épületmechanikai szerelő

 1,5028

 167.

 31 623 01 0100 21 01

 Erdei melléktermékgyűjtő és -hasznosító

 0,8821

 168.

 31 521 01 0010 31 01

 Erdészeti gépszerelő, gépjavító

 1,5028

 169.

 31 521 20 0010 31 02

 Erdészeti gépüzemeltető, gépkarbantartó

 1,3662

 170.

 31 623 01 0100 31 01

 Erdészeti növényvédő

 1,0890

 171.

 31 623 01 1000 00 00

 Erdészeti szakmunkás

 1,5057

 172.

 54 623 01 0000 00 00

 Erdésztechnikus

 1,2319

 173.

 55 623 01 0000 00 00

 Erdőgazda

 0,9900

 174.

 54 525 02 0010 54 01

 Erdőgazdasági gépésztechnikus

 1,2319

 175.

 31 623 01 0100 21 02

 Erdőművelő

 0,9900

 176.

 31 623 01 0100 31 02

 Erdőőr

 0,8910

 177.

 54 541 01 0010 54 06

 Erjedés- és üdítőitalipari technikus

 1,3688

 178.

 33 541 02 0000 00 00

 Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó

 1,5057

 179.

 54 522 01 0000 00 00

 Erősáramú elektrotechnikus

 1,3776

 180.

 55 343 01 0010 55 02

 Értékpapírpiaci szakügyintéző

 0,8019

 181.

 51 213 01 0010 51 01

 Eseményrögzítő

 1,1880

 182.

 31 521 09 0100 31 01

 Esztergályos

 1,6425

 183.

 31 521 09 0001 31 01

 Esztergályos

 1,7794

 184.

 52 811 02 0100 31 01

 Étkezdés

 0,9720

 185.

 55 345 01 0010 55 01

 Európai uniós üzleti szakügyintéző

 0,7128

 186.

 33 621 02 0100 21 01

 Ezüstkalászos gazda

 1,3068

 187.

 54 211 13 0010 54 04

 Ezüstműves

 1,5028

 188.

 33 543 01 0100 31 01

 Fa- és bútoripari gépkezelő

 1,2420

 189.

 33 543 01 0100 21 02

 Faesztergályos

 1,2420

 190.

 54 543 02 0010 54 02

 Fafeldolgozó technikus

 1,0247

 191.

 33 543 01 0100 21 03

 Faipari alapmegmunkáló

 1,2420

 192.

 55 810 01 0010 55 03

 Faipari terméktervező

 0,7290

 193.

 55 810 01 0010 55 04

 Faipari termelésszervező

 0,8019

 194.

 33 622 01 0100 31 01

 Faiskola termesztő

 0,9900

 195.

 33 622 01 0100 21 01

 Faiskolai munkás

 1,0890

 196.

 31 215 02 0010 31 02

 Fajátékkészítő

 1,5028

 197.

 31 623 01 0100 31 03

 Fakitermelő

 1,2524

 198.

 31 582 08 0100 31 01

 Famegmunkáló

 1,3662

 199.

 31 215 02 0010 31 03

 Faműves

 1,5028

 200.

 55 524 01 0000 00 00

 Farmakológus szakasszisztens

 1,0890

 201.

 33 543 01 0100 31 02

 Fatermékgyártó

 1,2420

 202.

 31 215 02 0010 31 04

 Fazekas

 1,5028

 203.

 54 841 01 0100 31 01

 Fedélzetmester belvízi hajón

 0,7920

 204.

 31 863 01 0000 00 00

 Fegyverműszerész

 1,3776

 205.

 33 542 05 0010 33 04

 Fehérnemű-készítő

 1,5028

 206.

 55 524 02 0010 55 01

 Felületvédelmi technológus

 1,2524

 207.

 54 211 13 0010 54 05

 Fémműves

 1,5028

 208.

 55 810 01 0010 55 07

 Fémtechnológiai asszisztens

 0,7290

 209.

 52 213 01 1000 00 00

 Fényképész és fotótermék-kereskedő

 1,1880

 210.

 33 542 05 0001 33 01

 Férfi alkalmi- és korhű ruhakészítő

 1,5028

 211.

 33 542 05 0010 33 02

 Férfi szabó

 1,5028

 212.

 52 725 02 0100 31 01

 Fertőtlenítő sterilező

 1,1385

 213.

 33 582 04 1000 00 00

 Festő, díszítő, mázoló és tapétázó

 1,3662

 214.

 33 521 04 0100 31 01

 Festőberendezés kezelője

 1,5028

 215.

 51 213 01 0010 51 02

 Filmlaboráns

 1,1880

 216.

 31 521 08 0100 31 01

 Finomgyártósori gépkezelő, gépszerelő

 1,5028

 217.

 31 521 07 1000 00 00

 Finommechanikai műszerész

 1,3776

 218.

 52 813 01 0010 52 01

 Fitness-wellness asszisztens

 0,9315

 219.

 54 544 02 0100 31 02

 Fluidumkitermelő

 1,1979

 220.

 54 544 02 0010 54 01

 Fluidumkitermelő technikus

 0,7920

 221.

 33 815 01 1000 00 00

 Fodrász

 1,1178

 222.

 52 720 01 0010 52 02

 Fogászati asszisztens

 1,3776

 223.

 31 521 09 0100 31 02

 Fogazó

 1,6425

 224.

 54 724 01 1000 00 00

 Fogtechnikus

 1,6281

 225.

 55 810 02 0000 00 00

 Fogyasztóvédelmi szakasszisztens

 0,7290

 226.

 33 762 01 0010 33 01

 Fogyatékossággal élők gondozója

 1,1385

 227.

 31 521 11 0100 31 03

 Fogyóelektródás hegesztő

 1,6425

 228.

 31 521 11 0100 31 03

 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő

 1,6425

 229.

 52 841 04 0010 52 01

 Forgalmi szolgálattevő

 0,7290

 230.

 33 543 11 0010 33 02

 Formacikk-gyártó

 1,5028

 231.

 54 581 01 0100 51 02

 Fotogrammetriai kiértékelő

 0,9900

 232.

 54 321 01 0100 52 01

 Fotóriporter

 1,1385

 233.

 54 581 01 0010 54 01

 Földmérő és térinformatikai technikus

 0,9900

 234.

 54 581 01 0100 51 03

 Földügyi számítógépes adatkezelő

 0,9900

 235.

 33 541 07 0100 31 01

 Friss és tartós tejtermékek gyártója

 1,5028

 236.

 52 521 02 0100 31 02

 Fröccsöntőgép-kezelő

 1,1385

 237.

 52 343 02 0010 52 01

 Független biztosításközvetítő

 0,8019

 238.

 52 343 02 0010 52 02

 Függő biztosításközvetítő

 0,8019

 239.

 54 724 01 0001 54 01

 Fülilleszték-készítő

 1,3455

 240.

 31 582 08 0100 21 01

 Fűrészipari gépkezelő

 1,3662

 241.

 31 521 09 0100 31 03

 Fűrészipari szerszámélező

 1,6425

 242.

 31 622 01 0100 21 01

 Fűszernövény-termesztő

 1,1385

 243.

 33 521 04 0100 31 02

 Galvanizáló

 1,5028

 244.

 31 582 21 0001 31 02

 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő

 1,3776

 245.

 52 522 09 0000 00 00

 Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész

 1,3776

 246.

 33 621 02 1000 00 00

 Gazda

 1,8368

 247.

 55 343 01 0010 55 03

 Gazdálkodási menedzserasszisztens

 0,8019

 248.

 55 346 02 0010 55 01

 Gazdasági idegen nyelvű menedzser

 0,8748

 249.

 54 481 04 0010 54 01

 Gazdasági informatikus

 0,7290

 250.

 31 582 09 0010 31 02

 Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő

 1,5028

 251.

 31 521 11 0100 31 04

 Gázhegesztő

 1,6425

 252.

 54 544 02 0010 54 02

 Gázipari technikus

 0,7920

 253.

 54 544 01 0010 54 01

 Geológiai technikus

 0,8910

 254.

 31 521 10 0100 31 01

 Gépbeállító

 1,5028

 255.

 54 521 01 0000 00 00

 Gépgyártástechnológiai technikus

 1,0890

 256.

 31 521 08 0100 21 01

 Gépi felületelőkészítő és -tisztító

 1,5028

 257.

 31 521 09 1000 00 00

 Gépi forgácsoló

 2,0076

 258.

 31 582 15 0100 31 02

 Gépi vakoló

 1,3662

 259.

 55 810 01 0010 55 05

 Gépipari mérnökasszisztens

 0,7290

 260.

 33 346 01 0100 31 01

 Gépíró

 0,8748

 261.

 33 346 01 0100 31 02

 Gépíró, szövegszerkesztő

 0,8748

 262.

 31 525 07 0010 31 01

 Gépjármű-építési, szerelési logisztikus

 1,6425

 263.

 31 525 06 0000 00 00

 Gépjármű-mechatronikus

 1,6425

 264.

 52 525 01 0100 52 01

 Gépjárműriasztó-szerelő

 1,0350

 265.

 31 521 10 1000 00 00

 Géplakatos

 2,0076

 266.

 54 523 03 0010 54 04

 Gerinchálózati rendszertechnikus

 0,9900

 267.

 54 762 02 0010 54 01

 Gerontológiai gondozó

 1,1385

 268.

 52 725 02 0100 33 01

 Gipszmester

 1,1385

 269.

 31 215 01 0000 00 00

 Gipszmintakészítő

 1,3662

 270.

 54 622 01 0100 31 01

 Golfpálya-fenntartó

 0,9900

 271.

 31 622 01 0100 21 02

 Gombatermesztő

 1,0890

 272.

 33 543 02 0100 31 01

 Gumikeverék készítő

 1,3776

 273.

 55 146 01 0000 00 00

 Gyakorlati oktató

 0,7545

 274.

 54 723 01 0100 52 01

 Gyakorló ápoló

 1,0350

 275.

 31 521 08 0100 21 02

 Gyártósori munkás

 1,5028

 276.

 31 215 02 0010 31 05

 Gyékény-, szalma- és csuhéjtárgykészítő

 1,1178

 277.

 54 761 02 0100 33 01

 Gyermek- és ifjúsági felügyelő

 1,0247

 278.

 54 761 02 0010 54 01

 Gyermekotthoni asszisztens

 1,1385

 279.

 54 726 01 0100 51 01

 Gyógyfoglalkoztató

 1,0350

 280.

 52 726 01 0010 52 01

 Gyógymasszőr

 1,1385

 281.

 55 621 02 0010 55 02

 Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és -feldolgozó

 0,9900

 282.

 31 622 01 0100 21 03

 Gyógynövénytermesztő

 1,3776

 283.

 54 140 01 0000 00 00

 Gyógypedagógiai asszisztens

 0,9315

 284.

 54 524 01 0010 54 04

 Gyógyszeripari laboratóriumi technikus

 1,0247

 285.

 54 524 02 0100 33 01

 Gyógyszer-készítménygyártó

 1,1385

 286.

 52 720 01 0010 52 03

 Gyógyszertári asszisztens

 1,1385

 287.

 33 811 03 0100 31 01

 Gyorséttermi- és ételeladó

 1,2296

 288.

 33 811 04 0100 33 01

 Gyorséttermi- és ételeladó

 1,2296

 289.

 52 213 03 0100 31 01

 Gyorsnyomdai gépkezelő

 1,1385

 290.

 33 541 04 0100 21 01

 Gyorspékségi sütő és eladó

 1,0800

 291.

 33 541 06 0100 21 01

 Gyümölcsfeldolgozó

 1,3068

 292.

 33 541 02 0100 31 02

 Gyümölcspálinka-gyártó

 1,5057

 293.

 31 622 01 0010 31 02

 Gyümölcstermesztő

 1,1385

 294.

 54 841 01 0000 00 00

 Hajózási technikus

 0,7920

 295.

 31 541 01 0100 21 04

 Halfeldolgozó

 1,3662

 296.

 52 841 04 0100 52 01

 Hálókocsikalauz

 0,8100

 297.

 55 810 01 0010 55 06

 Hálózati informatikus

 0,7290

 298.

 54 212 04 0010 54 01

 Hangkultúra szak

 0,9222

 299.

 54 213 02 0100 51 01

 Hangmester

 1,0247

 300.

 54 521 04 0100 52 01

 Hangosító

 0,7970

 301.

 54 215 01 0010 54 01

 „Hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport megjelölésével)”

 1,3662

 302.

 54 213 02 0000 00 00

 Hangtechnikus

 1,0247

 303.

 54 761 02 0100 31 01

 Házi időszakos gyermekgondozó

 1,1385

 304.

 31 521 08 0010 31 02

 Háztartási gépgyártó

 1,5028

 305.

 31 521 14 0100 31 01

 Háztartásigép-szerelő

 1,5028

 306.

 31 521 11 0000 00 00

 Hegesztő

 2,0076

 307.

 31 521 11 1000 00 00

 Hegesztő

 2,0076

 308.

 31 521 11 0100 31 05

 Hegesztő-vágó gép kezelője

 1,6425

 309.

 33 582 03 0100 31 01

 Hidegburkoló

 1,3662

 310.

 54 582 02 0010 54 01

 Hídépítő és -fenntartó technikus

 0,7920

 311.

 31 853 06 0100 31 01

 Hidroforkezelő

 1,2524

 312.

 52 342 01 0100 52 01

 Hirdetési ügyintéző

 0,7128

 313.

 52 341 07 0100 31 01

 Hírlapárus, trafikos

 0,7290

 314.

 54 725 02 0010 54 03

 Hisztokémiai, immunhisztokémiai szakasszisztens

 1,2524

 315.

 52 863 01 1000 00 00

 „Honvéd tiszthelyettes I. (az ágazat megjelölésével)”

 1,5057

 316.

 31 863 02 0000 00 00

 „Honvéd tiszthelyettes II. (az ágazat megjelölésével)”

 1,5057

 317.

 52 521 02 0100 31 03

 „Hőre keményedő műanyagok feldolgozója”

 1,1385

 318.

 55 621 02 0010 55 03

 Hulladékgazdálkodási technológus

 1,3688

 319.

 54 850 01 0010 54 02

 Hulladékgazdálkodó

 0,9315

 320.

 54 541 01 0010 54 07

 Hús- és baromfiipari technikus

 1,3093

 321.

 31 541 01 1000 00 00

 Húsipari termékgyártó

 1,5028

 322.

 31 582 21 0100 31 01

 Hűtéstechnikai hálózatszerelő

 1,5028

 323.

 33 522 02 0000 00 00

 Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó

 1,5028

 324.

 31 582 21 0010 31 01

 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő

 1,5028

 325.

 54 582 06 0010 54 02

 Hűtő-klíma technikus

 0,9801

 326.

 31 582 21 0001 31 04

 Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő

 1,3776

 327.

 33 541 06 0100 21 02

 Hűtőipari munkás

 1,3662

 328.

 54 346 01 0010 54 01

 Idegen nyelvi titkár

 0,8019

 329.

 55 812 01 0010 55 01

 Idegenforgalmi szakmenedzser

 0,8019

 330.

 54 812 01 1000 00 00

 Idegenvezető

 0,7452

 331.

 55 213 01 0010 55 01

 Idegennyelvi kommunikátor

 0,8910

 332.

 55 762 01 0000 00 00

 Ifjúságsegítő

 0,7290

 333.

 54 481 02 0010 54 01

 Infokommunikációs alkalmazás-fejlesztő

 0,8100

 334.

 54 481 02 0010 54 02

 Információrendszer-elemző és -tervező

 0,8100

 335.

 54 481 03 0010 54 01

 Informatikai hálózat-telepítő és -üzemeltető

 0,8910

 336.

 54 481 03 0010 54 02

 Informatikai műszerész

 0,8910

 337.

 55 481 02 0000 00 00

 Informatikai statisztikus és gazdasági tervező

 0,8100

 338.

 54 481 04 0010 54 02

 Infostruktúra-menedzser

 0,7290

 339.

 54 581 01 0100 52 01

 Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző

 0,9900

 340.

 54 481 02 0010 54 03

 Internetes alkalmazás-fejlesztő

 0,8100

 341.

 55 213 01 0010 55 02

 Intézményi kommunikátor

 0,8910

 342.

 33 543 02 0010 33 03

 Ipari gumitermék előállító

 1,5028

 343.

 54 481 04 0010 54 03

 Ipari informatikai technikus

 0,7290

 344.

 31 543 02 0000 00 00

 Ipari nemesfém-megmunkáló

 1,5711

 345.

 33 524 01 0100 31 01

 Ipari olaj- és gáztüzelő berendezés szerelője, üzembehelyezője

 1,5028

 346.

 31 582 07 0010 31 02

 Ipari szigetelő-bádogos

 1,3662

 347.

 31 521 08 0100 21 03

 Iparitermék-bontó

 1,5028

 348.

 33 346 01 1000 00 00

 Irodai asszisztens

 0,8748

 349.

 54 346 01 0010 54 02

 Iskolatitkár

 0,8019

 350.

 54 481 03 0010 54 03

 IT biztonságtechnikus

 0,8910

 351.

 54 347 01 0010 54 02

 IT helpdesk ügyfélkapcsolati szakügyintéző

 0,8748

 352.

 54 481 03 0010 54 04

 IT kereskedő

 0,8100

 353.

 31 525 02 1000 00 00

 Járműfényező

 1,6425

 354.

 31 525 05 0010 31 01

 Járműfényező

 1,6425

 355.

 31 521 28 0000 00 00

 Járműipari fémalkatrész-gyártó

 1,5028

 356.

 31 525 05 0010 31 02

 „Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó”

 1,6425

 357.

 31 525 05 0010 31 03

 „Járműkarosszéria készítő, szerelő”

 1,6425

 358.

 54 212 03 0010 54 01

 Jazz-énekes

 0,9222

 359.

 54 212 03 0010 54 02

 Jazz-zenész (a hangszer megjelölésével)

 1,0247

 360.

 52 841 04 0100 52 02

 Jegyvizsgáló

 0,7200

 361.

 33 346 01 0001 52 02

 Jegyzőkönyvvezető

 0,8019

 362.

 55 346 01 0000 00 00

 Jogi asszisztens

 0,7290

 363.

 52 343 02 0010 52 03

 Jogvédelmi biztosításközvetítő

 0,8019

 364.

 52 344 05 0010 52 01

 Jövedéki ügyintéző

 0,7290

 365.

 33 522 04 0100 21 01

 Kábelszerelő

 1,2420

 366.

 31 543 04 0010 31 02

 Kádár

 1,5028

 367.

 31 543 04 0000 00 00

 Kádár, bognár

 1,5028

 368.

 31 582 13 0000 00 00

 Kályhás

 1,3662

 369.

 31 582 13 0100 31 02

 Kandallóépítő

 1,2524

 370.

 54 212 02 0010 54 01

 Kántor-énekvezető

 0,9222

 371.

 54 212 02 0010 54 02

 Kántor-kórusvezető

 0,9222

 372.

 54 212 02 0010 54 03

 Kántor-orgonista

 1,0247

 373.

 31 582 09 0100 31 02

 Karbantartó, csőszerelő

 1,5028

 374.

 31 582 21 0100 31 02

 Karbantartó, csőszerelő

 1,5028

 375.

 31 525 03 1000 00 00

 Karosszérialakatos

 1,6425

 376.

 31 525 05 0010 31 04

 Karosszérialakatos

 1,6425

 377.

 33 542 04 1000 00 00

 Kárpitos

 1,2420

 378.

 33 541 01 0100 31 03

 Kávé- és pótkávégyártó

 1,3177

 379.

 52 341 07 0100 51 01

 Kazetta- és lemezeladó, -kölcsönző

 0,7290

 380.

 33 541 01 0100 31 04

 Keksz- és ostyagyártó

 1,3776

 381.

 33 541 02 0100 31 03

 Keményítőgyártó

 1,3776

 382.

 33 814 01 0000 00 00

 Kéményseprő

 1,5028

 383.

 33 814 01 0100 31 01

 Kéményseprő

 1,1178

 384.

 31 522 03 0100 31 01

 Kéményszerelő

 1,3776

 385.

 33 814 01 0000 00 00

 Kéményvizsgáló

 1,2420

 386.

 54 211 09 0010 54 02

 Képgrafikus

 1,1178

 387.

 55 725 01 0010 55 01

 Képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens

 1,3776

 388.

 55 140 01 0000 00 00

 Képzési szakasszisztens

 0,7545

 389.

 54 211 10 0100 33 01

 Kerámiakészítő

 1,6281

 390.

 54 211 10 0000 00 00

 Keramikus

 1,5028

 391.

 33 525 01 0010 33 01

 Kerékpárszerelő

 1,2420

 392.

 31 521 14 0100 31 02

 Kereskedelmi és vendéglátóipari gépszerelő

 1,5028

 393.

 55 345 01 0010 55 02

 Kereskedelmi szakmenedzser

 0,7128

 394.

 52 341 04 1000 00 00

 Kereskedelmi ügyintéző

 0,7128

 395.

 31 521 14 0000 00 00

 Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő

 1,5028

 396.

 52 341 05 1000 00 00

 Kereskedő

 0,8019

 397.

 54 622 01 0100 33 01

 Kertépítő

 0,9900

 398.

 54 621 04 0010 54 01

 Kertész és növényvédelmi technikus

 1,2524

 399.

 31 521 01 0010 31 02

 Kertészeti gépszerelő, gépjavító

 1,5028

 400.

 31 521 20 0010 31 03

 Kertészeti gépüzemeltető, gépkarbantartó

 1,3662

 401.

 54 622 01 0100 31 02

 Kertfenntartó

 0,9900

 402.

 31 622 01 0100 21 04

 Kerti munkás

 0,9222

 403.

 33 541 03 0100 31 01

 Keveréktakarmány-gyártó

 1,0890

 404.

 31 215 02 0010 31 06

 Kézi és gépi hímző

 1,2420

 405.

 31 521 08 0100 31 02

 Kézigépes megmunkáló

 1,5028

 406.

 54 211 16 0010 54 01

 Kézi nyomó

 1,3662

 407.

 54 211 16 0010 54 02

 Kézi szövő

 1,3662

 408.

 54 211 16 0010 54 03

 Kézműves

 1,3662

 409.

 52 213 01 0000 00 00

 Kiadványszerkesztő

 0,9900

 410.

 55 345 01 0010 55 03

 Kis- és középvállalkozási menedzser

 0,7128

 411.

 51 341 01 0100 33 01

 Kisgép- és műszakicikk-kölcsönző

 0,8100

 412.

 54 761 02 0010 54 02

 Kisgyermekgondozó, -nevelő

 1,1385

 413.

 54 543 05 0001 54 01

 Kishajóépítő és -karbantartó technikus

 0,8910

 414.

 31 543 05 0000 00 00

 Kishajóépítő, -karbantartó

 1,3662

 415.

 31 543 05 0100 31 01

 Kishajó-karbantartó

 1,3662

 416.

 54 212 07 0010 54 01

 Klasszikus balett-táncos

 1,2110

 417.

 54 212 04 0010 54 02

 „Klasszikus zenész (a hangszer megjelölésével)”

 1,1385

 418.

 51 525 02 0100 31 01

 Kocsivizsgáló

 0,8910

 419.

 55 810 01 0010 55 07

 Kohómérnök asszisztens

 0,7290

 420.

 33 541 06 0100 31 01

 Konzervgyártó

 1,3068

 421.

 33 811 03 0100 21 01

 Konyhai kisegítő

 1,2110

 422.

 33 521 04 0000 00 00

 Korrózió elleni védőbevonat készítője

 1,5028

 423.

 54 521 02 0000 00 00

 Korrózióvédelmi technikus

 0,7920

 424.

 54 212 07 0010 54 02

 Kortárs-, modern táncos

 1,2110

 425.

 31 21 502 0100 21 01

 Kosárfonó

 1,2420

 426.

 31 21 502 0010 31 07

 Kosárfonó és fonottbútor-készítő

 1,1178

 427.

 52 815 01 0000 00 00

 Kozmetikus

 1,2420

 428.

 52 815 01 1000 00 00

 Kozmetikus

 1,2420

 429.

 31 582 14 0100 31 01

 Kőfaragó, épületszobrász

 1,3662

 430.

 31 582 14 0000 00 00

 Kőfaragó, műköves és épületszobrász

 1,3662

 431.

 55 344 01 0010 55 02

 Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző

 0,7290

 432.

 31 582 15 1000 00 00

 Kőműves

 1,6698

 433.

 55 810 01 0010 55 08

 Könnyűipari mérnökasszisztens

 0,7290

 434.

 52 341 06 0000 00 00

 Könyvesbolti eladó

 0,7290

 435.

 31 527 01 0000 00 00

 Könyvkötő

 1,2524

 436.

 54 211 11 0000 00 00

 Könyvműves

 1,3662

 437.

 54 850 01 0010 54 03

 „Környezetvédelmi berendezés üzemeltetője”

 0,9315

 438.

 54 524 01 0010 54 05

 „Környezetvédelmi és vízminőségi laboratóriumi technikus”

 1,0247

 439.

 54 850 01 0010 54 04

 Környezetvédelmi méréstechnikus

 0,8100

 440.

 54 211 15 0010 54 03

 Kőszobrász

 1,2420

 441.

 31 521 09 0100 31 04

 Köszörűs

 1,6425

 442.

 31 521 09 0001 31 02

 Köszörűs

 1,7794

 443.

 31 527 01 0100 31 01

 Kötészeti gépkezelő

 1,1385

 444.

 31 521 18 0000 00 00

 Kötő- és varrógép műszerész

 1,1385

 445.

 52 523 02 1000 00 00

 Közlekedésautomatikai műszerész

 1,1385

 446.

 52 523 02 0001 54 01

 Közlekedésautomatikai technikus

 0,9900

 447.

 52 861 06 0010 52 04

 Közlekedési rendőr

 1,3093

 448.

 55 345 03 0000 00 00

 Közösségi-civil szervező

 0,7290

 449.

 31 582 09 0010 31 03

 Központifűtés- és csőhálózat-szerelő

 1,5028

 450.

 31 582 21 0010 31 02

 Központifűtés- és gázhálózat-rendszerszerelő

 1,5028

 451.

 52 861 06 0010 52 02

 Közrendvédelmi-rendőr

 1,3093

 452.

 31 525 07 0010 31 02

 Közúti gépjárműépítő, szerelő

 1,6425

 453.

 52 841 01 0010 52 01

 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó

 0,7200

 454.

 52 341 07 0000 00 00

 Kultúrcikk-kereskedő

 0,7290

 455.

 55 345 01 0010 55 04

 Külgazdasági üzletkötő

 0,7128

 456.

 54 341 01 0000 00 00

 Külkereskedelmi üzletkötő

 0,7128

 457.

 54 544 01 0010 54 02

 Külszíni bányaipari technikus

 0,8910

 458.

 52 621 02 1000 00 00

 Laborállat-tenyésztő és -gondozó

 1,1979

 459.

 33 542 05 0100 21 02

 Lakástextil-készítő

 1,2420

 460.

 52 214 01 0000 00 00

 Lakberendező

 1,1385

 461.

 54 211 13 0010 54 06

 Lánckészítő

 1,5028

 462.

 54 321 01 0100 52 02

 Lapkiadói újságíró-szerkesztő munkatársa

 1,0350

 463.

 52 725 01 0000 00 00

 Látszerész és fotócikk-kereskedő

 1,1880

 464.

 52 841 01 0010 52 02

 Légi közlekedésüzemvitel-ellátó

 0,7290

 465.

 54 841 02 1000 00 00

 Légiutas-kísérő

 0,8019

 466.

 31 522 03 0100 31 02

 Légtechnikai hálózat szerelő

 1,3776

 467.

 31 582 21 0100 31 03

 Légtechnikai hálózatszerelő

 1,5028

 468.

 31 522 03 0000 00 00

 Légtechnikai rendszerszerelő

 1,3776

 469.

 31 521 24 0100 31 01

 Lemezlakatos

 1,5711

 470.

 52 522 05 0010 52 01

 Létesítményi energetikus

 0,8100

 471.

 31 621 04 0100 31 01

 Lóápoló és gondozó

 1,2524

 472.

 55 345 02 0010 55 01

 „Logisztikai műszaki menedzserasszisztens”

 0,7290

 473.

 54 345 02 0000 00 00

 Logisztikai ügyintéző

 0,7200

 474.

 31 621 04 0000 00 00

 Lótartó és -tenyésztő

 1,3776

 475.

 52 812 02 0000 00 00

 Lovastúra-vezető

 1,3776

 476.

 54 212 04 0010 54 03

 Magánénekes

 0,9222

 477.

 54 582 03 1000 00 00

 Magasépítő technikus

 0,8019

 478.

 54 582 03 0000 00 00

 Magasépítő technikus

 0,8019

 479.

 54 541 01 0010 54 08

 Malom- és keveréktakarmány-ipari technikus

 1,3688

 480.

 52 342 01 0000 00 00

 Marketing- és reklámügyintéző

 0,7128

 481.

 31 521 09 0100 31 05

 Marós

 1,6425

 482.

 31 521 09 0001 31 03

 Marós

 1,7794

 483.

 51 521 01 0000 00 00

 Másoló- és irodagép műszerész

 1,1385

 484.

 54 841 01 0100 21 01

 Matróz belvízi hajón

 0,7920

 485.

 54 841 01 0100 31 02

 Matróz-gépkezelő belvízi hajón

 0,7920

 486.

 33 582 04 0100 21 01

 Mázoló, lakkozó

 1,3662

 487.

 55 810 01 0010 55 09

 Mechatronikai mérnökasszisztens

 0,7290

 488.

 52 523 03 0000 00 00

 Mechatronikai műszerész

 1,3915

 489.

 52 523 03 0100 31 01

 Mechatronikai szerelő

 1,2420

 490.

 54 523 05 1000 00 00

 Mechatronikai technikus

 1,1385

 491.

 31 523 01 0000 00 00

 Mechatronikus-karbantartó

 1,6425

 492.

 55 213 02 0010 55 01

 Média moderátor

 0,9900

 493.

 55 341 01 0010 55 02

 Médiatechnológus asszisztens

 0,9900

 494.

 52 522 05 0010 52 02

 Megújuló energiaforrás energetikus

 0,8100

 495.

 54 544 02 0010 54 03

 Megújúlóenergia-gazdálkodási technikus

 0,9108

 496.

 33 582 03 0100 31 02

 Melegburkoló és parkettás

 1,3662

 497.

 54 582 04 1000 00 00

 Mélyépítő technikus

 0,8019

 498.

 54 582 04 0000 00 00

 Mélyépítő technikus

 0,8019

 499.

 54 544 02 0100 31 03

 Mélyfúró

 1,1979

 500.

 54 544 02 0010 54 04

 Mélyfúró technikus

 0,7920

 501.

 54 544 01 0010 54 03

 Mélyművelési bányaipari technikus

 0,8910

 502.

 55 621 01 0010 55 04

 Ménesgazda

 0,9900

 503.

 52 841 01 0100 33 01

 Menetjegyellenőr

 0,8748

 504.

 52 841 01 0100 52 01

 Menetjegypénztáros

 0,8748

 505.

 52 723 01 0000 00 00

 Mentőápoló

 1,2524

 506.

 31 521 07 0100 31 01

 Mérlegműszerész

 1,3776

 507.

 33 541 05 0100 21 01

 Mézeskalács-készítő

 1,3068

 508.

 31 812 01 0100 31 01

 Mezőgazdasági gazdaasszony

 1,5028

 509.

 54 525 02 0010 54 02

 Mezőgazdasági gépésztechnikus

 1,2319

 510.

 31 521 01 0010 31 03

 Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító

 1,5711

 511.

 55 621 02 0010 55 04

 Mezőgazdasági laboratóriumi szakasszisztens

 1,0890

 512.

 54 524 01 0010 54 06

 Mezőgazdasági laboratóriumi technikus

 1,0247

 513.

 55 621 01 0010 55 05

 Mezőgazdasági menedzserasszisztens

 0,7290

 514.

 33 621 02 0100 21 02

 Mezőgazdasági munkás

 1,0800

 515.

 55 621 01 0010 55 06

 „Mezőgazdasági műszaki menedzserasszisztens”

 0,7290

 516.

 54 621 02 0010 54 02

 Mezőgazdasági technikus

 1,1979

 517.

 54 621 02 0100 31 01

 Mezőgazdasági vállalkozó

 0,9900

 518.

 33 622 01 0100 31 02

 Mikroszaporító

 1,1385

 519.

 55 213 02 0000 00 00

 Moderátor

 0,9900

 520.

 33 541 03 0000 00 00

 Molnár

 1,3776

 521.

 31 623 01 0100 21 03

 Motorfűrész-kezelő

 1,1979

 522.

 33 525 01 0010 33 02

 Motorkerékpár-szerelő

 1,1385

 523.

 54 213 03 0000 00 00

 Mozgóképi animációkészítő

 1,1880

 524.

 54 345 03 0000 00 00

 Munkaerőpiaci szervező, elemző

 0,7452

 525.

 54 345 03 0100 52 01

 Munkaerőpiaci szolgáltató, ügyintéző

 0,7200

 526.

 33 542 05 0100 21 03

 Munkaruha- és védőruha-készítő

 1,2420

 527.

 55 810 01 0010 55 15

 Munkavédelmi mérnökasszisztens

 0,7290

 528.

 54 211 12 0010 54 01

 Múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő

 1,1385

 529.

 54 211 12 0010 54 02

 Múzeumi preparátor

 1,3776

 530.

 52 521 02 0100 31 04

 Műanyag hegesztő, hőformázó

 1,3776

 531.

 31 582 09 0100 31 03

 Műanyagcső-szerelő

 1,5028

 532.

 52 521 02 0100 31 05

 Műanyagextruder-kezelő

 1,3776

 533.

 52 521 02 0000 00 00

 Műanyag-feldolgozó

 1,3776

 534.

 54 581 02 0000 00 00

 Műemlékfenntartó technikus

 0,8019

 535.

 54 215 01 0000 00 00

 Műemlékfenntartó technikus

 0,8019

 536.

 31 582 14 0100 31 02

 Műkőkészítő

 1,3662

 537.

 55 810 01 0010 55 10

 Műszaki informatikai mérnökasszisztens

 0,7290

 538.

 54 481 04 0010 54 04

 Műszaki informatikus

 0,7290

 539.

 31 341 01 0010 31 03

 Műszakicikk eladó

 1,3662

 540.

 51 341 01 0000 00 00

 Műszakicikk-kereskedő

 0,8100

 541.

 54 211 12 0010 54 03

 Műtárgyvédelmi asszisztens

 1,1385

 542.

 52 725 02 0100 33 02

 Műtőssegéd

 1,2524

 543.

 52 725 02 0010 52 02

 Műtőtechnikus

 1,3776

 544.

 52 725 02 1000 00 00

 Műtőtechnikus

 1,3776

 545.

 31 582 17 0100 31 01

 Nádtetőkészítő

 1,3662

 546.

 31 215 02 0010 31 10

 Nemezkészítő

 1,2420

 547.

 55 345 01 0010 55 05

 „Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző”

 0,7128

 548.

 31 215 02 0010 31 11

 Népi bőrműves

 1,3662

 549.

 54 212 05 0010 54 01

 Népi énekes

 1,0247

 550.

 54 212 07 0010 54 03

 Néptáncos

 1,2110

 551.

 54 212 05 0010 54 02

 Népzenész (a hangszer megjelölésével)

 1,2524

 552.

 33 542 05 0001 33 02

 Női alkalmi- és korhű ruhakészítő

 1,5028

 553.

 33 542 05 0010 33 03

 Női szabó

 1,5028

 554.

 33 622 01 0100 31 03

 Növényházi dísznövénytermesztő

 1,1385

 555.

 33 541 06 0100 31 02

 Növényolaj-gyártó

 1,3068

 556.

 31 521 20 0010 31 04

 Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó

 1,5711

 557.

 54 621 04 0100 31 01

 Növénytermesztő

 1,1979

 558.

 54 621 04 0010 54 02

 Növénytermesztő és növényvédelmi technikus

 1,2524

 559.

 55 621 02 0010 55 05

 Növénytermesztő és növényvédő technológus

 0,9900

 560.

 54 621 04 0100 31 02

 Növényvédő és méregraktár-kezelő

 1,0890

 561.

 54 850 01 0010 54 05

 Nukleáris energetikus

 0,8100

 562.

 52 213 03 0100 31 02

 Nyomdai gépkezelő

 1,1385

 563.

 52 213 03 1000 00 00

 Nyomdai gépmester

 1,1385

 564.

 54 213 05 0000 00 00

 Nyomdaipari technikus

 1,2524

 565.

 54 213 05 0100 51 01

 Nyomóforma-készítő

 1,1385

 566.

 33 541 06 0100 21 03

 Olajütő

 1,3068

 567.

 31 725 01 0000 00 00

 Optikai üvegcsiszoló

 1,5028

 568.

 52 341 07 0100 51 02

 Óra-ékszer és díszműáru eladó

 0,7290

 569.

 33 521 07 0000 00 00

 Órás

 1,1385

 570.

 51 542 01 0010 51 01

 Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő

 1,2524

 571.

 51 542 01 0010 51 02

 Ortopédiai műszerész

 1,2524

 572.

 55 725 01 0010 55 02

 Orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus

 1,3776

 573.

 54 523 02 0000 00 00

 Orvosi elektronikai technikus

 1,1385

 574.

 54 725 03 1000 00 00

 Orvosi laboratóriumi technikai asszisztens

 1,3776

 575.

 31 521 07 0100 31 02

 Orvosi műszerész

 1,3776

 576.

 54 523 02 0100 52 01

 Orvostechnikai elektroműszerész

 1,1385

 577.

 52 621 01 0100 33 01

 Ökogazda

 1,1880

 578.

 55 621 02 0010 55 06

 Ökológiai gazdálkodó

 1,0890

 579.

 54 521 03 0010 54 01

 Öntőtechnikus

 0,9801

 580.

 52 212 03 0000 00 00

 Pantomimes

 1,0060

 581.

 31 812 01 0000 00 00

 Panziós, falusi vendéglátó

 1,5028

 582.

 52 341 07 0100 31 02

 Papír, írószer eladó

 0,7290

 583.

 54 622 01 0000 00 00

 Parképítő és -fenntartó technikus

 1,1979

 584.

 33 582 03 0100 31 03

 Parkettás

 1,3662

 585.

 54 622 01 0100 21 01

 Parkgondozó

 1,0800

 586.

 52 140 01 0000 00 00

 Pedagógiai asszisztens

 0,7545

 587.

 33 541 04 0000 00 00

 Pék

 1,5057

 588.

 33 541 05 1000 00 00

 Pék-cukrász

 1,5057

 589.

 55 343 01 0010 55 04

 Pénzügyi szakügyintéző

 0,8019

 590.

 52 344 01 0000 00 00

 Pénzügyi-számviteli ügyintéző

 0,7290

 591.

 33 621 01 0100 21 01

 Pincemunkás

 1,3776

 592.

 33 811 02 1000 00 00

 Pincér

 1,1178

 593.

 33 582 04 0100 21 02

 Plakátragasztó

 1,2110

 594.

 54 523 04 0100 52 01

 PLC programozó

 1,1880

 595.

 31 341 01 0010 31 04

 Porcelán- és edényáru-eladó

 1,2420

 596.

 33 215 01 0010 33 01

 Porcelánfestő

 1,6281

 597.

 54 211 14 0000 00 00

 Porcelánfestő és -tervező asszisztens

 1,2420

 598.

 33 215 01 0010 33 02

 Porcelánkészítő

 1,6281

 599.

 52 841 02 0000 00 00

 Postai ügyintéző

 0,7290

 600.

 55 343 01 0010 55 05

 Projektmenedzser-asszisztens

 0,8019

 601.

 54 812 02 0010 54 01

 Protokollügyintéző

 0,7290

 602.

 54 762 02 0010 54 02

 Pszichiátriai gondozó

 1,1385

 603.

 52 725 04 1000 00 00

 Radiográfus

 1,3776

 604.

 54 321 01 0100 52 03

 Rádióműsor-szerkesztő munkatársa

 1,1385

 605.

 54 321 01 0010 54 01

 Rádióműsor-vezető, konferanszié

 1,1178

 606.

 54 762 01 0010 54 01

 Rehabilitációs nevelő, segítő

 1,1385

 607.

 54 726 01 1000 00 00

 Rehabilitációs tevékenység terapeuta

 1,0350

 608.

 55 345 01 0010 55 06

 Reklámszervező szakmenedzser

 0,7128

 609.

 52 813 01 0001 54 01

 „Rekreációs mozgásprogram-vezető (a szakirány megjelölésével”

 0,8384

 610.

 55 346 03 0000 00 00

 Rendészeti asszisztens

 0,8019

 611.

 52 525 02 1000 00 00

 Repülőgépműszerész

 1,0247

 612.

 52 525 03 0000 00 00

 Repülőgépsárkány-szerelő

 1,1385

 613.

 52 525 04 1000 00 00

 Repülőgép-szerelő

 1,0247

 614.

 52 525 04 0001 54 01

 Repülőgéptechnikus

 0,9900

 615.

 52 841 03 0000 00 00

 Repülőtéri földi kiszolgáló

 0,9000

 616.

 54 542 01 0010 54 02

 Ruhaipari technikus

 1,0247

 617.

 31 341 01 0010 31 05

 Ruházati eladó

 1,2420

 618.

 52 341 05 0100 52 03

 Ruházati kereskedő

 0,8019

 619.

 33 541 07 0100 31 02

 Sajtkészítő

 1,3068

 620.

 55 213 01 0010 55 03

 Sajtótechnikus

 0,9900

 621.

 33 541 06 0100 21 04

 Savanyító

 1,3068

 622.

 55 621 02 0010 55 07

 Sertéstenyésztő és sertéstermék-előállító technológus

 0,9900

 623.

 31 582 14 0100 31 03

 Sírkőkészítő

 1,3662

 624.

 33 541 02 0100 31 04

 Sörgyártó

 1,5057

 625.

 52 813 01 0010 52 02

 Sportedző (sportág megjelölésével)

 0,9315

 626.

 55 213 01 0010 55 04

 Sportkommunikátor

 0,8910

 627.

 52 726 01 0010 52 02

 Sportmasszőr

 1,1385

 628.

 52 813 01 0100 33 01

 Sportoktató (sportág megjelölésével)

 0,9315

 629.

 31 543 08 0000 00 00

 Sportszerjavító

 1,2420

 630.

 52 813 02 0000 00 00

 Sportszervező, -menedzser

 0,7290

 631.

 52 462 01 1000 00 00

 Statisztikai és gazdasági ügyintéző

 0,7290

 632.

 54 541 01 0010 54 09

 Sütő- és cukrászipari technikus

 1,3688

 633.

 33 541 04 0100 21 02

 Sütőipari munkás

 1,3068

 634.

 33 622 01 0100 31 04

 Szabadföldi dísznövénytermesztő

 1,1385

 635.

 54 345 05 0000 00 00

 Szabványügyi menedzser

 0,7128

 636.

 33 811 03 1000 00 00

 Szakács

 1,5028

 637.

 52 841 01 0010 52 03

 Szállítmányozási ügyintéző

 0,7200

 638.

 31 812 01 0100 21 01

 Szállodai szobaasszony

 1,5028

 639.

 54 481 03 0100 52 01

 Számítástechnikai szoftver-üzemeltető

 0,8910

 640.

 52 347 03 0100 31 01

 Számítógépes adatrögzítő

 0,8748

 641.

 54 211 04 0100 52 02

 Számítógépes dekoratőr

 1,1178

 642.

 54 481 01 0100 31 01

 Számítógépes műszaki rajzoló

 0,8910

 643.

 54 481 03 0010 54 05

 Számítógéprendszer-karbantartó

 0,8100

 644.

 33 523 01 1000 00 00

 Számítógép-szerelő, -karbantartó

 1,1979

 645.

 55 343 01 0010 55 06

 Számviteli szakügyintéző

 0,8019

 646.

 31 541 01 0100 31 02

 Szárazáru készítő

 1,4157

 647.

 31 582 23 1000 00 00

 Szárazépítő

 1,2420

 648.

 33 582 02 0100 21 01

 Szárazépítő

 1,2420

 649.

 33 541 04 0100 21 03

 Száraztésztagyártó

 1,3068

 650.

 52 347 02 0000 00 00

 Személyes ügyfélszolgálati asszisztens

 0,8019

 651.

 54 762 02 0010 54 03

 Szenvedélybeteg-gondozó

 1,1385

 652.

 52 853 02 0010 52 01

 Szennyvíztechnológus

 0,8100

 653.

 31 521 24 1000 00 00

 Szerkezetlakatos

 1,9203

 654.

 31 521 24 1000 00 00

 Szerkezetlakatos

 1,9203

 655.

 33 521 08 0000 00 00

 Szerszámkészítő

 2,0076

 656.

 33 521 08 1000 00 00

 Szerszámkészítő

 2,0076

 657.

 33 521 04 0100 31 03

 Szervesbevonat-készítő

 1,5028

 658.

 33 541 02 0100 33 01

 Szesz- és szeszesitalgyártó

 1,5057

 659.

 31 542 02 0100 21 01

 Szíjgyártó

 1,2420

 660.

 31 542 02 1000 00 00

 Szíjgyártó és nyerges

 1,3662

 661.

 33 521 08 0100 31 01

 Szikraforgácsoló

 1,6425

 662.

 33 541 02 0100 31 05

 Szikvízgyártó

 1,3068

 663.

 31 521 25 1000 00 00

 Színesfém-feldolgozó

 1,5028

 664.

 54 521 03 0010 54 02

 Színesfémkohászati technikus

 0,9801

 665.

 52 212 02 0010 52 02

 Színházi és filmszínész

 1,2420

 666.

 55 213 02 0010 55 02

 Színházi moderátor

 0,9900

 667.

 54 212 07 0010 54 04

 Színházi táncos

 1,2110

 668.

 54 521 04 0000 00 00

 Színháztechnikus, szcenikus

 0,7970

 669.

 54 521 04 0100 52 02

 Színpadmester

 0,7970

 670.

 33 582 04 0100 31 01

 Szobafestő

 1,3662

 671.

 54 762 01 0010 54 02

 Szociális asszisztens

 1,1385

 672.

 33 762 01 0010 33 02

 Szociális gondozó és ápoló

 1,3915

 673.

 54 762 02 0010 54 04

 Szociális gondozó, szervező

 1,1385

 674.

 54 762 01 0010 54 03

 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző

 1,1385

 675.

 54 481 02 0010 54 04

 Szoftverfejlesztő

 0,8100

 676.

 31 212 01 0010 31 01

 „Szórakoztató zenész (hangszer és műfaj megjelölésével)”

 1,1271

 677.

 33 522 01 0100 31 01

 Szórakoztatóelektronikai műszerész

 1,3662

 678.

 54 481 03 0010 54 06

 Szórakoztatótechnikai műszerész

 0,8100

 679.

 55 621 01 0010 55 07

 Szőlész, borász szaktechnikus

 1,3776

 680.

 31 622 01 0010 31 03

 Szőlőtermesztő

 1,1385

 681.

 31 215 02 0010 31 08

 Szőnyegszövő

 1,2420

 682.

 33 622 01 0100 21 02

 Szövettenyésztő

 1,1385

 683.

 31 215 02 0010 31 09

 Takács

 1,2420

 684.

 33 582 04 0100 31 02

 Tapétázó

 1,3662

 685.

 54 541 01 0010 54 10

 Tartósítóipari technikus

 1,2524

 686.

 33 541 06 0000 00 00

 Tartósítóipari termékgyártó

 1,5028

 687.

 33 542 01 0100 21 01

 Táskajavító

 1,5028

 688.

 33 523 02 0000 00 00

 Távközlési és informatikai hálózat-szerelő

 1,2524

 689.

 54 481 04 0010 54 05

 Távközlési informatikus

 0,7290

 690.

 33 523 02 0100 31 01

 Távközlési kábelszerelő

 1,3662

 691.

 33 523 03 1000 00 00

 Távközlési műszerész

 1,1385

 692.

 54 347 01 0010 54 03

 Távközlési ügyfélkapcsolati szakügyintéző

 0,8748

 693.

 54 523 03 0100 31 01

 Távközlési üzemeltető

 0,9900

 694.

 31 841 01 0010 31 02

 Tehergépkocsi-vezető

 0,9108

 695.

 54 541 01 0010 54 11

 Tejipari technikus

 1,3093

 696.

 33 541 07 1000 00 00

 Tejtermékgyártó

 1,5028

 697.

 52 347 03 0100 31 02

 Telefonkezelő, ügyféltájékoztató

 0,8748

 698.

 52 347 03 0000 00 00

 Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens

 0,8748

 699.

 55 481 03 0000 00 00

 Telekommunikációs asszisztens

 0,8100

 700.

 54 481 04 0010 54 06

 Telekommunikációs informatikus

 0,7290

 701.

 52 347 03 0100 52 01

 Telemarketing asszisztens

 0,8748

 702.

 54 851 01 0000 00 00

 Települési környezetvédelmi technikus

 0,8100

 703.

 54 851 01 0100 52 01

 Települési környezetvédelmi ügyintéző

 0,8100

 704.

 54 851 01 0100 51 01

 Településüzemeltető és -fenntartó

 0,8100

 705.

 55 341 01 0010 55 03

 Televízióműsor gyártó szakasszisztens

 0,9900

 706.

 54 321 01 0100 52 04

 Televízióműsor-szerkesztő munkatársa

 1,1385

 707.

 54 321 01 0010 54 02

 Televízióműsor-vezető, konferanszié

 1,1178

 708.

 54 622 01 0100 31 03

 Temetőkertész

 0,9900

 709.

 31 582 18 0100 21 01

 Térburkoló

 1,5028

 710.

 54 581 01 0100 52 02

 Térinformatikai menedzserasszisztens

 0,9900

 711.

 54 481 04 0010 54 07

 Térinformatikus

 0,9801

 712.

 54 581 01 0010 54 02

 Térképésztechnikus

 0,9900

 713.

 52 344 05 0010 52 03

 Termékdíj ügyintéző

 0,7290

 714.

 55 345 02 0010 55 02

 „Terméktervező műszaki menedzserasszisztens”

 0,7290

 715.

 54 850 02 0000 00 00

 Természet- és környezetvédelmi technikus

 0,8910

 716.

 54 850 02 0100 33 02

 Természetvédelmi ügyintéző

 0,8100

 717.

 55 810 01 0010 55 14

 Területfejlesztési szakasszisztens

 0,7290

 718.

 31 582 17 0000 00 00

 Tetőfedő

 1,3662

 719.

 54 542 01 0010 54 03

 Textilipari technikus

 0,9315

 720.

 54 211 16 0010 54 04

 Textilrajzoló és modelltervező asszisztens

 1,2420

 721.

 33 542 05 0100 21 04

 Textiltermék-összeállító

 1,2420

 722.

 55 346 02 0010 55 02

 Titkárságvezető

 0,8748

 723.

 33 521 04 0100 31 04

 Tűzihorganyzó

 1,5028

 724.

 31 582 09 0100 31 04

 Tűzvédelmi eszköz- és rendszerszerelő, karbantartó

 1,5028

 725.

 54 321 01 0010 54 03

 Újságíró I.

 1,1178

 726.

 54 321 01 0100 52 05

 Újságíró II.

 0,9315

 727.

 54 812 02 0010 54 02

 Utazásügyintéző

 0,7128

 728.

 31 582 18 1000 00 00

 Útépítő

 1,5028

 729.

 54 582 02 0010 54 02

 Útépítő és -fenntartó technikus

 0,7920

 730.

 33 541 02 0100 31 06

 Üdítőital- és ásványvízgyártó

 1,5057

 731.

 54 346 01 0010 54 03

 Ügyintéző titkár

 0,8019

 732.

 31 543 09 0000 00 00

 Üvegcsiszoló

 1,2524

 733.

 54 211 17 0100 52 01

 Üvegfestő, ólmozottüveg készítő

 1,3662

 734.

 54 211 17 0000 00 00

 Üvegműves

 1,5028

 735.

 54 347 01 0010 54 04

 Üzleti kommunikációs szakügyintéz

 0,8748

 736.

 55 345 01 0010 55 07

 Üzleti szakmenedzser

 0,7128

 737.

 54 625 01 0100 31 01

 Vadász, vadtenyésztő

 1,2524

 738.

 54 625 01 0000 00 00

 Vadgazdálkodási technikus

 1,1979

 739.

 55 621 02 0010 55 08

 Vadgazdálkodási technológus

 0,9900

 740.

 31 541 01 0100 21 05

 Vágóhídi munkás

 1,3662

 741.

 52 344 02 0000 00 00

 Vállalkozási ügyintéző

 0,7290

 742.

 52 344 05 0010 52 02

 Vámügyintéző

 0,7290

 743.

 31 521 18 0100 31 01

 Varrógépműszerész

 1,2420

 744.

 54 521 03 0010 54 03

 Vaskohászati technikus

 0,9801

 745.

 54 582 02 0010 54 03

 Vasútépítő és -fenntartó technikus

 0,7920

 746.

 52 841 04 0010 52 02

 Vasúti árufuvarozási pénztáros

 0,7290

 747.

 52 841 04 0001 54 01

 Vasúti árufuvarozási technológus

 0,7200

 748.

 52 841 04 0001 54 02

 Vasúti forgalmi technológus

 0,7290

 749.

 31 841 02 1000 00 00

 Vasúti pályamunkás

 1,3662

 750.

 52 841 04 0100 52 03

 Vasúti raktárnok

 0,7290

 751.

 52 841 04 0010 52 03

 Vasúti személyfuvarozási pénztáros

 0,7200

 752.

 52 841 04 0001 54 03

 Vasúti személyfuvarozási technológus

 0,6930

 753.

 51 525 02 0010 51 02

 Vasúti villamos jármű szerelője

 0,9108

 754.

 51 525 02 0010 51 03

 Vasúti vontatott jármű szerelője

 0,9108

 755.

 51 525 02 0001 54 01

 Vasútijármű-technikus

 0,8910

 756.

 55 810 01 0010 55 11

 Vegyész mérnökasszisztens

 0,7290

 757.

 33 524 01 1000 00 00

 Vegyi- és kalorikusgép szerelő és karbantartó

 1,5028

 758.

 54 524 02 0100 33 02

 Vegyianyaggyártó

 1,1385

 759.

 55 810 01 0010 55 12

 Vegyipari gépészmérnök-asszisztens

 0,7290

 760.

 54 521 05 0010 54 02

 Vegyipari gépésztechnikus

 0,9801

 761.

 55 524 02 0010 55 02

 Vegyipari méréstechnológus

 1,0350

 762.

 54 524 02 1000 00 00

 Vegyipari technikus

 1,0247

 763.

 33 811 04 1000 00 00

 Vendéglátó eladó

 1,2296

 764.

 55 812 01 0010 55 02

 Vendéglátó szakmenedzser

 0,8019

 765.

 52 811 02 1000 00 00

 Vendéglős

 1,3776

 766.

 52 212 02 0010 52 03

 Vers- és prózamondó előadóművész

 1,2420

 767.

 54 215 02 0010 54 01

 Vésnök (a tevékenység megjelölésével)

 1,4801

 768.

 54 345 02 0100 52 01

 Veszélyesáru-ügyintéző

 0,7200

 769.

 54 621 04 0100 31 03

 Vetőmagtermesztő

 1,1979

 770.

 54 621 02 0010 54 03

 Vidékfejlesztési technikus

 1,0890

 771.

 54 521 04 0100 52 03

 Világítástechnikus

 0,7970

 772.

 55 810 01 0010 55 13

 Villamosmérnök-asszisztens

 0,7290

 773.

 33 522 04 1000 00 00

 Villanyszerelő

 1,8368

 774.

 33 215 02 0100 31 01

 Virágbolti eladó

 1,0890

 775.

 33 215 02 0100 33 01

 Virágdekoratőr

 1,2524

 776.

 33 215 02 0100 33 02

 Virágkereskedő

 1,0781

 777.

 33 215 02 0100 31 02

 Virágkötő

 1,2296

 778.

 33 215 02 0000 00 00

 Virágkötő, -berendező, virágkereskedő

 1,2319

 779.

 31 582 21 0010 31 03

 Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő

 1,5028

 780.

 54 582 05 0000 00 00

 Vízépítő technikus

 0,8910

 781.

 54 850 01 0010 54 06

 Vízgazdálkodó

 0,8100

 782.

 31 582 21 0001 31 05

 Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő

 1,3776

 783.

 31 853 06 0100 31 02

 Vízgépkezelő

 1,2524

 784.

 52 841 01 0010 52 04

 Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó

 0,7200

 785.

 54 582 05 0100 31 01

 Víziközmű-építő

 1,0890

 786.

 31 853 06 1000 00 00

 Vízműkezelő

 1,2524

 787.

 52 853 02 0010 52 02

 Víztechnológus

 0,8100

 788.

 54 853 01 0000 00 00

 Vízügyi technikus

 0,8910

 789.

 31 582 09 0010 31 04

 Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő

 1,5028

 790.

 31 521 11 0100 31 06

 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő

 1,6425

 791.

 31 841 02 0100 21 01

 Vonalgondozó

 1,1880

 792.

 52 841 04 0100 31 01

 Vonat fel- és átvevő

 0,7290

 793.

 54 481 03 0010 54 07

 Webmester

 0,8100

 794.

 55 481 04 0000 00 00

 Web-programozó

 0,8100

 795.

 54 212 04 0010 54 04

 Zeneelmélet-szolfézs szak

 1,1385

 796.

 54 212 04 0010 54 05

 Zeneszerzés szak

 1,1385

 797.

 54 211 18 0000 00 00

 Zománcműves

 1,5028

 798.

 54 215 01 0100 52 01

 Zongorahangoló

 1,3662

 799.

 52 215 01 0100 31 01

 Zongorahangoló

 1,3662

 800.

 33 541 06 0100 21 05

 Zöldségfeldolgozó

 1,3068

 801.

 31 341 01 0010 31 06

 Zöldség-gyümölcs eladó

 1,3662

 802.

 31 622 01 0010 31 04

 Zöldségtermesztő

 1,3776

2. melléklet a 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelethez[8]

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény hatálya alá tartozó államilag elismert szakképesítések súlyszorzói

 A

 B

 C

 D

 Sorszám

 Szakképesítés

 Szakképesítésenkénti

 

 Azonosító száma

 Megnevezése

 súlyszorzó

 1.

 3454301

 Abroncsgyártó

 1,5028

 2.

 3458201

 Ács

 1,8368

 3.

 5562101

 Agrár áruforgalmazó szaktechnikus

 1,0350

 4.

 3186301

 Alapfokú katonai vezető-helyettes

 0,9900

 5.

 5434404

 Államháztartási ügyintéző

 0,7200

 6.

 3162101

 Állatgondozó

 1,3662

 7.

 3562101

 Állattartó szakmunkás

 1,3662

 8.

 5462101

 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

 1,3776

 9.

 3152401

 Általános laboráns

 1,0350

 10.

 3272301

 Ápolási asszisztens

 1,1979

 11.

 5572301

 Ápoló

 1,3915

 12.

 3162102

 Aranykalászos gazda

 1,3068

 13.

 5521101

 Aranyműves

 1,5028

 14.

 5421201

 Artista

 1,2110

 15.

 3454302

 Asztalos

 1,5028

 16.

 2154301

 Asztalosipari szerelő

 1,2420

 17.

 3552201

 Audio- és vizuáltechnikai műszerész

 1,0800

 18.

 5452501

 Autóelektronikai műszerész

 1,1385

 19.

 3452101

 Autógyártó

 1,6425

 20.

 5452301

 Automatikai technikus

 1,0890

 21.

 5452502

 Autószerelő

 1,2524

 22.

 5552501

 Autótechnikus

 0,9900

 23.

 5452503

 Avionikus

 1,0247

 24.

 3121201

 Bábkészítő

 1,2420

 25.

 3458202

 Bádogos

 1,3662

 26.

 5454401

 Bányaipari technikus

 0,8910

 27.

 3154401

 Bányaművelő

 1,3068

 28.

 3581301

 Belovagló

 1,2870

 29.

 3172301

 Betegkísérő

 0,8384

 30.

 32 582 01

 Betonszerkezet-készítő, betonelem gyártó

 1,0890

 31.

 3152101

 Bevontelektródás kézi ívhegesztő

 1,6425

 32.

 3562102

 Biogazdálkodó

 1,1385

 33.

 3154101

 Bolti hentes

 1,4801

 34.

 5554101

 Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus

 1,3688

 35.

 3154102

 Borász

 1,5028

 36.

 3454201

 Bőrdíszműves

 1,3068

 37.

 5454201

 Bőrfeldolgozó-ipari technikus

 1,1271

 38.

 3154201

 Bőrtárgy készítő

 1,2420

 39.

 5521102

 Bronzműves és szoboröntő

 1,5028

 40.

 5448101

 CAD-CAM informatikus

 0,9801

 41.

 3154202

 Cipőfelsőrész-készítő

 1,2420

 42.

 3154203

 Cipőgyártó

 1,2420

 43.

 3454202

 Cipőkészítő

 1,2420

 44.

 3552101

 CNC gépkezelő

 1,6425

 45.

 5554102

 Cukor- és édesipari szaktechnikus

 1,3688

 46.

 3481101

 Cukrász

 1,5028

 47.

 2181401

 Családellátó

 1,5028

 48.

 3185301

 Csatornamű-kezelő

 1,4157

 49.

 5572302

 Csecsemő és gyermekápoló

 1,3915

 50.

 2154101

 Csontozó munkás

 1,4157

 51.

 3158201

 Csőhálózatszerelő

 1,5028

 52.

 5421101

 Dekoratőr

 1,2420

 53.

 3581103

 Diétás szakács

 1,8368

 54.

 5521103

 Díszítő festő

 1,3662

 55.

 5521104

 Díszlettervező

 1,1385

 56.

 3421101

 Díszműkovács

 1,2420

 57.

 3462201

 Dísznövénykertész

 1,3776

 58.

 5421102

 Divat- és stílustervező

 1,1385

 59.

 5452504

 Dízelmotoros vasúti jármű szerelője

 1,1385

 60.

 5552401

 Drog- és toxikológiai technikus

 1,1385

 61.

 3454101

 Édesipari termékgyártó

 1,5057

 62.

 32 720 01

 Egészségfejlesztési segítő

 0,9900

 63.

 5472001

 Egészségügyi asszisztens

 0,9900

 64.

 5421202

 Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével)

 1,0247

 65.

 3434101

 Eladó

 1,2420

 66.

 3452201

 Elektromechanikai műszerész

 1,3662

 67.

 3452202

 Elektromos gép- és készülékszerelő

 1,3662

 68.

 3162401

 Elektromos halászgép kezelője

 0,9900

 69.

 3152201

 Elektronikai gyártósori műszerész

 1,3662

 70.

 3452203

 Elektronikai műszerész

 1,3662

 71.

 5452302

 Elektronikai technikus

 1,2524

 72.

 3134101

 Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó

 1,2420

 73.

 5454101

 Élelmiszeripari analitikus technikus

 1,3688

 74.

 5452101

 Élelmiszeripari gépésztechnikus

 1,2319

 75.

 3154103

 Élelmiszeripari laboráns

 1,3776

 76.

 3454102

 Élelmiszeripari szakmunkás

 1,5028

 77.

 5454102

 Élelmiszeripari technikus

 1,0781

 78.

 3158202

 Építményzsaluzat és fémállvány szerelő

 1,3662

 79.

 3458203

 Épület- és szerkezetlakatos

 1,9203

 80.

 5458201

 Épületgépész technikus

 0,9801

 81.

 5462301

 Erdészeti és vadgazdálkodási technikus

 1,2319

 82.

 5452102

 Erdészeti gépésztechnikus

 1,3688

 83.

 3462301

 Erdészeti szakmunkás

 1,5057

 84.

 2162301

 Erdőművelő

 0,9900

 85.

 5554103

 Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus

 1,2319

 86.

 5452201

 Erősáramú elektrotechnikus

 1,2524

 87.

 2154302

 Faipari gépkezelő

 1,2420

 88.

 5454301

 Faipari technikus

 1,0247

 89.

 3162301

 Fakitermelő

 1,2524

 90.

 3181101

 Falusi vendéglátó

 1,3068

 91.

 3154301

 Famegmunkáló

 1,2524

 92.

 5486301

 Fegyverműszerész

 1,5028

 93.

 3454203

 Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító

 1,5028

 94.

 3152102

 Felvonó karbantartó-szerelő

 1,1271

 95.

 3454204

 Férfiszabó

 1,5028

 96.

 3172501

 Fertőtlenítő-sterilező

 0,9900

 97.

 5421103

 Festő

 1,3662

 98.

 3458204

 Festő, mázoló, tapétázó

 1,3662

 99.

 3452102

 Finommechanikai műszerész

 1,5028

 100.

 5481301

 Fitness-wellness instruktor

 0,9222

 101.

 3154402

 Fluidumkitermelő

 1,1979

 102.

 5454402

 Fluidumkitermelő technikus

 0,8910

 103.

 5581501

 Fodrász

 1,1178

 104.

 5472002

 Fogászati asszisztens

 0,9900

 105.

 5576201

 Foglalkozás-szervező

 1,0350

 106.

 5572401

 Fogtechnikus

 1,6281

 107.

 5472401

 Fogtechnikus gyakornok

 1,3776

 108.

 3152103

 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő

 1,6425

 109.

 3154204

 Fonó

 1,3662

 110.

 3454303

 Formacikk-gyártó

 1,5028

 111.

 5481001

 Fotográfus és fotótermék-kereskedő

 1,1880

 112.

 5458101

 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus

 0,9900

 113.

 3152104

 Fröccsöntő

 1,3776

 114.

 3185302

 Fürdőüzemi gépész

 1,2524

 115.

 3558201

 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő

 1,5028

 116.

 3134102

 Gázcseretelep-kezelő

 0,8019

 117.

 3462101

 Gazda

 1,8368

 118.

 5448102

 Gazdasági informatikus

 0,8910

 119.

 3152105

 Gázhegesztő

 1,3068

 120.

 3134601

 Gép- és gyorsíró, szövegszerkesztő

 0,8019

 121.

 5452103

 Gépgyártástechnológiai technikus

 0,8910

 122.

 3452103

 Gépi forgácsoló

 2,0076

 123.

 3152106

 Gépi kovács

 1,5028

 124.

 3452502

 Gépjármű mechatronikus

 1,6425

 125.

 3484101

 Gépjármű-építési, szerelési logisztikus

 1,6425

 126.

 3452501

 Gépjárműépítő, szerelő

 1,6425

 127.

 5576202

 Gerontológiai gondozó

 0,9315

 128.

 5421104

 Grafikus

 1,2420

 129.

 5454302

 Gumiipari technikus

 1,2524

 130.

 3154302

 Gumikeverék-készítő

 1,5028

 131.

 5421203

 Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével)

 1,2420

 132.

 5272301

 Gyakorló ápoló

 1,3915

 133.

 5272302

 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló

 1,3688

 134.

 5281501

 Gyakorló fodrász

 1,1178

 135.

 5272003

 Gyakorló gyógyszertári asszisztens

 1,1271

 136.

 5221501

 Gyakorló hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport megjelölésével)

 1,3662

 137.

 5272502

 Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens

 1,3776

 138.

 5272503

 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens

 1,1271

 139.

 5281502

 Gyakorló kozmetikus

 1,2420

 140.

 5272303

 Gyakorló mentőápoló

 1,2524

 141.

 5272504

 Gyakorló szövettani asszisztens

 1,3776

 142.

 3452105

 Gyártósori gépbeállító

 1,5028

 143.

 3176101

 Gyermek- és ifjúsági felügyelő

 0,8384

 144.

 5476101

 Gyermekotthoni asszisztens

 0,9315

 145.

 3562201

 Gyógy- és fűszernövénytermesztő

 1,3776

 146.

 5472601

 Gyógy- és sportmasszőr

 1,2420

 147.

 5414001

 Gyógypedagógiai segítő munkatárs

 0,8384

 148.

 5552402

 Gyógyszeripari laboratóriumi technikus

 1,2524

 149.

 3152402

 Gyógyszer-készítménygyártó

 1,3776

 150.

 5572003

 Gyógyszertári asszisztens

 1,1385

 151.

 3181102

 Gyorséttermi ételeladó

 1,1178

 152.

 3154104

 Gyümölcspálinka-gyártó

 1,5028

 153.

 5484101

 Hajózási technikus

 0,8910

 154.

 3462401

 Halász, haltenyésztő

 1,3068

 155.

 5421301

 Hangmester

 1,0247

 156.

 5521501

 Hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport megjelölésével)

 1,2420

 157.

 3176102

 Házi időszakos gyermekgondozó

 0,9315

 158.

 3452106

 Hegesztő

 2,0076

 159.

 3152107

 Hengerész

 1,5028

 160.

 5458202

 Hídépítő és -fenntartó technikus

 0,8910

 161.

 5486302

 Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány megjelölésével)

 1,5057

 162.

 5586301

 Honvéd zászlós (az ágazat/szakmairány megjelölésével)

 1,5057

 163.

 3162402

 Horgásztókezelő

 0,9000

 164.

 3185101

 Hulladékfeldolgozógép-kezelő

 0,8910

 165.

 5585001

 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus

 0,8100

 166.

 2185101

 Hulladékgyűjtő és -szállító

 0,8910

 167.

 2185102

 Hulladékválogató és -feldolgozó

 0,8910

 168.

 5554104

 Hús- és baromfiipari szaktechnikus

 1,3776

 169.

 3454103

 Húsipari termékgyártó

 1,5028

 170.

 3154105

 Húskészítmény gyártó

 1,3068

 171.

 3458205

 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő

 1,8368

 172.

 3558203

 Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő

 1,5028

 173.

 5481201

 Idegenvezető

 1,0247

 174.

 5448103

 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető

 0,9801

 175.

 5448104

 Informatikai rendszergazda

 0,8910

 176.

 3452104

 Ipari gépész

 2,0076

 177.

 3454304

 Ipari gumitermék előállító

 1,5028

 178.

 3152202

 Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő

 1,5028

 179.

 32 582 05

 Ipari szigetelő bádogos

 1,4157

 180.

 5434601

 Irodai asszisztens

 0,8019

 181.

 5448201

 IT mentor

 0,9801

 182.

 3452503

 Járműfényező

 1,6425

 183.

 3452107

 Járműipari fémalkatrész-gyártó

 1,5028

 184.

 3452504

 Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó

 1,6425

 185.

 3452505

 Járműkarosszéria készítő, szerelő

 1,6425

 186.

 5421204

 Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével)

 1,0247

 187.

 5521105

 Jelmeztervező

 1,2420

 188.

 32 543 02

 Kádár, bognár

 1,4157

 189.

 3458206

 Kályhás

 1,3662

 190.

 3452506

 Karosszérialakatos

 1,6425

 191.

 3454205

 Kárpitos

 1,2420

 192.

 5572510

 Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens

 1,3776

 193.

 3421102

 Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével)

 1,6281

 194.

 5421105

 Kerámiaműves

 1,5028

 195.

 3152501

 Kerékpárszerelő

 1,1385

 196.

 5434101

 Kereskedő

 0,7128

 197.

 3162201

 Kertépítő és -fenntartó

 0,9900

 198.

 3462202

 Kertész

 1,3776

 199.

 5562201

 Kertészeti szaktechnikus

 1,3177

 200.

 2162201

 Kerti munkás

 0,8748

 201.

 3154205

 Kesztyűs

 1,3068

 202.

 3154106

 Keveréktakarmány-gyártó

 1,0890

 203.

 2154303

 Kézi könyvkötő

 1,2420

 204.

 5421302

 Kiadványszerkesztő

 0,9900

 205.

 5476102

 Kisgyermekgondozó, -nevelő

 0,9315

 206.

 3454305

 Kishajóépítő, -karbantartó

 1,0890

 207.

 3152203

 Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2 t/h)

 1,5028

 208.

 5421205

 Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével)

 1,1385

 209.

 5572511

 Klinikai fogászati higiénikus

 0,9900

 210.

 5572512

 Klinikai laboratóriumi asszisztens

 1,1271

 211.

 5452104

 Kohászati technikus

 1,0890

 212.

 2181101

 Konyhai kisegítő

 1,1178

 213.

 5521303

 Korrektor

 0,9900

 214.

 2121501

 Kosárfonó

 1,2420

 215.

 5581502

 Kozmetikus

 1,2420

 216.

 3458207

 Kőfaragó, műköves és épületszobrász

 1,3662

 217.

 3458208

 Kőműves és hidegburkoló

 1,6698

 218.

 3454306

 Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó

 1,3662

 219.

 5485001

 Környezetvédelmi technikus

 0,8100

 220.

 5585002

 Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus

 0,8100

 221.

 3154206

 Kötő

 1,0800

 222.

 5452303

 Közlekedésautomatikai műszerész

 1,1385

 223.

 3458209

 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő

 1,8368

 224.

 5484102

 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó

 0,7200

 225.

 5452401

 Laboratóriumi technikus

 1,0247

 226.

 2154201

 Lakástextil-készítő

 1,2420

 227.

 5521106

 Lakberendező

 1,1385

 228.

 5472501

 Látszerész és fotócikk-kereskedő

 1,1880

 229.

 5484103

 Légi közlekedésüzemvitel-ellátó

 0,7217

 230.

 5558201

 Létesítményi energetikus

 0,9900

 231.

 2162101

 Lóápoló és gondozó

 1,2524

 232.

 5434501

 Logisztikai ügyintéző

 0,8748

 233.

 5481202

 Lovastúra-vezető

 1,3776

 234.

 3462102

 Lovász

 1,3776

 235.

 5458203

 Magasépítő technikus

 0,8019

 236.

 5554105

 Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus

 1,3776

 237.

 3484102

 Matróz-gépkezelő

 0,8910

 238.

 5452304

 Mechatronikai technikus

 1,2650

 239.

 3452301

 Mechatronikus-karbantartó

 1,2420

 240.

 5458204

 Mélyépítő technikus

 0,8019

 241.

 3154403

 Mélyfúró

 1,1979

 242.

 5576203

 Mentálhigiénés asszisztens

 1,0350

 243.

 5572311

 Mentőápoló

 1,1385

 244.

 2121502

 Mézeskalács-készítő

 1,3068

 245.

 3481102

 Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó

 1,5028

 246.

 3452108

 Mezőgazdasági gépész

 1,6425

 247.

 5452105

 Mezőgazdasági gépésztechnikus

 1,5057

 248.

 3552102

 Mezőgazdasági gépjavító

 1,5057

 249.

 2162102

 Mezőgazdasági munkás

 1,0800

 250.

 5462102

 Mezőgazdasági technikus

 1,1979

 251.

 3454104

 Molnár

 1,3776

 252.

 2162302

 Motorfűrész-kezelő

 1,1979

 253.

 3452507

 Motorkerékpár-szerelő

 1,0350

 254.

 5421303

 Mozgókép- és animációkészítő

 1,1880

 255.

 3152108

 Műanyag hegesztő

 1,3776

 256.

 3452109

 Műanyagfeldolgozó

 1,3662

 257.

 5452106

 Műanyagfeldolgozó technikus

 1,1271

 258.

 3554301

 Műbútorasztalos

 1,3662

 259.

 5558202

 Műemlékfenntartó technikus

 0,8019

 260.

 3558204

 Műemléki díszítőszobrász

 1,0692

 261.

 3558205

 Műemléki helyreállító

 1,0692

 262.

 5448105

 Műszaki informatikus

 0,8910

 263.

 3134103

 Műszakicikk-eladó

 1,3662

 264.

 5552403

 Műszeres analitikus

 1,2524

 265.

 3154207

 Nemszőtt-termék gyártó

 1,0800

 266.

 3421501

 Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)

 1,5028

 267.

 5421206

 Népzenész (szakmairány megjelölésével)

 1,2524

 268.

 5434502

 Nonprofit menedzser

 0,6930

 269.

 3454206

 Női szabó

 1,5028

 270.

 5562102

 Növényvédelmi szaktechnikus

 1,0781

 271.

 5585003

 Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus

 0,8100

 272.

 3158203

 Nyílászáró és árnyékolástechnikai szerelő

 1,3068

 273.

 5421304

 Nyomdaipari gépmester

 1,1385

 274.

 3472501

 Optikai üvegcsiszoló

 1,3662

 275.

 5472602

 Ortopédiai műszerész

 1,5028

 276.

 5552304

 Orvosi elektronikai technikus

 1,1385

 277.

 5421106

 Ötvös, fémműves

 1,5028

 278.

 5421207

 Pantomimes

 1,0060

 279.

 32 543 03

 Papírgyártó és -feldolgozó

 1,0800

 280.

 5552404

 Papíripari technikus

 1,0247

 281.

 5458102

 Parképítő és fenntartó technikus

 1,1903

 282.

 2162202

 Parkgondozó

 1,0800

 283.

 3552103

 Patkolókovács

 1,5028

 284.

 5414002

 Pedagógiai- és családsegítő munkatárs

 0,7545

 285.

 3454105

 Pék

 1,5057

 286.

 5434301

 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)

 0,9000

 287.

 5434401

 Pénzügyi-számviteli ügyintéző

 0,7200

 288.

 3481103

 Pincér

 1,1178

 289.

 5484109

 Postai üzleti ügyintéző

 0,8748

 290.

 5576204

 Pszichiátriai gondozó

 0,9315

 291.

 3134104

 Raktáros

 1,0800

 292.

 5476201

 Rehabilitációs nevelő, segítő

 0,9315

 293.

 3558206

 Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló

 1,0692

 294.

 5452505

 Repülőgépész

 1,0247

 295.

 5452506

 Repülőgépsárkány-szerelő

 1,1385

 296.

 5454202

 Ruhaipari technikus

 1,0247

 297.

 3154107

 Sajtkészítő

 1,3068

 298.

 3158204

 Sírkő és műkőkészítő

 1,3662

 299.

 3581101

 Sommelier

 1,3776

 300.

 3154108

 Sörgyártó

 1,5028

 301.

 3554101

 Speciális állatfeldolgozó

 1,5711

 302.

 5481302

 Sportedző (a sportág megjelölésével)

 1,0247

 303.

 3181301

 Sportoktató (a sportág megjelölésével)

 1,0247

 304.

 5554106

 Sütő- és cukrászipari szaktechnikus

 1,5057

 305.

 2154102

 Sütőipari és gyorspékségi munkás

 1,3662

 306.

 3481104

 Szakács

 1,5028

 307.

 5484104

 Szállítmányozási ügyintéző

 0,7200

 308.

 3134602

 Számítógépes adatrögzítő

 0,8019

 309.

 3148101

 Számítógépes műszaki rajzoló

 0,9801

 310.

 3452302

 Számítógép-szerelő, karbantartó

 1,1979

 311.

 3458210

 Szárazépítő

 1,2420

 312.

 5576205

 Szenvedélybeteg gondozó

 0,9315

 313.

 3452110

 Szerszámkészítő

 2,0076

 314.

 5521201

 Színész II.

 1,2420

 315.

 5452107

 Színháztechnikus, szcenikus

 1,3662

 316.

 2158201

 Szobafestő

 1,3662

 317.

 5421107

 Szobrász

 1,5028

 318.

 5476202

 Szociális asszisztens

 0,9315

 319.

 3476201

 Szociális gondozó és ápoló

 1,1385

 320.

 5476203

 Szociális szakgondozó

 0,9315

 321.

 5576206

 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző

 0,9315

 322.

 5421305

 Szoftverfejlesztő

 0,8910

 323.

 5421208

 Szórakoztató zenész (a szakmairány megjelölésével)

 1,1271

 324.

 3454106

 Szőlész-borász

 1,5028

 325.

 5572516

 Szövettani asszisztens

 1,3776

 326.

 3154208

 Szövő

 1,1880

 327.

 5421209

 Táncos (szakmairány megjelölésével)

 1,2110

 328.

 5554107

 Tartósítóipari szaktechnikus

 1,3688

 329.

 3152301

 Távközlési és informatikai hálózatszerelő

 0,9900

 330.

 5452305

 Távközlési technikus

 0,8100

 331.

 5554108

 Tejipari szaktechnikus

 1,3776

 332.

 3154109

 Tejtermékgyártó

 1,5028

 333.

 5585004

 Települési környezetvédelmi szaktechnikus

 0,8100

 334.

 5558103

 Térképész szaktechnikus

 0,9900

 335.

 5585005

 Természetvédelmi szaktechnikus

 0,8910

 336.

 3558207

 Tetőfedő

 1,2524

 337.

 5454203

 Textilipari technikus

 0,9315

 338.

 5421108

 Textilműves

 1,3662

 339.

 2154202

 Textiltermék-összeállító

 1,2420

 340.

 32 853 03

 Tisztítás-technológiai szakmunkás

 0,9720

 341.

 5481203

 Turisztikai szervező, értékesítő

 0,9801

 342.

 3158205

 Tüzelőberendezés égéstermék elvezető készítő

 1,3662

 343.

 3458211

 Útépítő

 1,3776

 344.

 5458205

 Útépítő és -fenntartó technikus

 0,8910

 345.

 3154110

 Üdítőital-ipari termékgyártó

 1,3068

 346.

 5434602

 Ügyviteli titkár

 0,8019

 347.

 5421109

 Üvegműves

 1,5028

 348.

 5586302

 Vadászpuska műves

 1,5028

 349.

 2154103

 Vágóhídi munkás

 1,4157

 350.

 3454401

 Vájár

 2,0076

 351.

 5434402

 Vállalkozási és bérügyintéző

 0,7200

 352.

 5434403

 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző

 0,7200

 353.

 5458206

 Vasútépítő és -fenntartó technikus

 0,8910

 354.

 5484105

 Vasútforgalmi szolgálattevő

 0,7290

 355.

 5484106

 Vasúti árufuvarozási ügyintéző

 0,6930

 356.

 5484107

 Vasúti személyszállítási ügyintéző

 0,8100

 357.

 5452507

 Vasúti villamos jármű szerelője

 1,1385

 358.

 5452508

 Vasúti vontatott jármű szerelője

 1,1385

 359.

 5552503

 Vasútijármű-technikus

 0,8910

 360.

 3152403

 Vegyianyaggyártó

 1,2524

 361.

 5452402

 Vegyipari technikus

 1,0247

 362.

 5481101

 Vendéglátásszervező-vendéglős

 1,3776

 363.

 3481105

 Vendéglátó eladó

 1,0692

 364.

 3581102

 Vendéglátó-üzletvezető

 1,2524

 365.

 5558104

 Vidékfejlesztési szaktechnikus

 1,0890

 366.

 3452204

 Villanyszerelő

 1,8368

 367.

 3154111

 Vincellér

 1,4157

 368.

 3121501

 Virágbolti eladó

 1,1178

 369.

 3521502

 Virágdekoratőr

 1,1783

 370.

 3121502

 Virágkötő

 1,2296

 371.

 3421504

 Virágkötő és virágkereskedő

 1,3177

 372.

 3485301

 Víz- és csatornaműkezelő

 1,2524

 373.

 3458212

 Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő

 1,8368

 374.

 5558203

 Vízépítő technikus

 0,8910

 375.

 5585006

 Vízgazdálkodó szaktechnikus

 0,8100

 376.

 3558208

 Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő

 1,5028

 377.

 5484108

 Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó

 0,7200

 378.

 3552501

 Vizi sportmotor-szerelő

 0,8100

 379.

 3185303

 Vízkárelhárító

 1,4801

 380.

 3185304

 Vízműkezelő

 1,4801

 381.

 5485301

 Vízügyi technikus

 0,8910

 382.

 3152109

 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő

 1,6425

 383.

 3154112

 Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó

 1,3068

 384.

 3562202

 Zöldség- és gyümölcstermesztő

 1,1385

 385.

 3158206

 Zsaluzóács

 1,5028

 

 [1] Megállapította: 257/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet 1. §. Hatályos: 2015. IX. 11-től.

[2] Beiktatta: 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet 11. §. Hatályos: 2012. XII. 6-tól.

[3] Megállapította: 257/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. §. Hatályos: 2015. IX. 11-től.

[4] Beiktatta: 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet 12. § (2). Hatályos: 2012. XII. 6-tól.

[5] Megállapította: 257/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet 4. §. Hatályos: 2015. IX. 11-től.

[6] Megállapította: 257/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet 4. §. Hatályos: 2015. IX. 11-től.

[7] Megállapítva: 240/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1), 1. melléklet alapján. Hatályos: 2012. IX. 1-től.

[8] Megállapította: 257/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet 5. §, 1. melléklet. Hatályos: 2015. IX. 11-től.